1714 / Aan Anthon Valkenier / Valckenier

Beloningspenning

 1714 De grote gouden beloningspenning van de V.O.C. aan Anthon Valkenier / Valckenier
Vz. Een met 44 stukken bewapende Koopvaarder, onder volle tuigage, zeilende naar links. Vlaggen op de spiegel, in de masttoppen en de bovenblinde. Omschrift: SOCIETAS INDIÆ ORIENTALIS FOEDERAT:PROVINCIARUM
1714.valkenier
Kz
Maker
Techniek Geslagen
Materiaal Goud, met oog en gouden ketting
Diameter / gewicht
Collectie Koninklijk Huis Archief
Inv. nr. 2.24.26 / Bestanddeelnr. 012-1102 / Foto Van Dijk
Literatuur
Bronnen gahetna / internationaalarchief / http://proxy.handle.net/10648/afaa99c2-d0b4-102d-bcf8-003048976d84
Bijzonderheden Gouverneur Generaal van de V.O.C te Batavia (03-05-1737 / 06-11-1741). Tijdens zijn bestuur vindt de beruchte moordpartij plaats, op, naar schatting, 10.000 Chinezen te Batavia in 1740. Oorzaak van deze moordpartij is terug te voeren op de ineenstorting van de suikermarkt, waardoor de eerder naar Java gelokte Chinezen hun werk op de plantages verloren.  Willem van Haren schreef een gedicht over deze “Bataafsche Furie”.  Deze schande is Anthon Valckenier nooit meer te boven gekomen. Na zijn verleende eervolle ontslag den 2 December 1740, droeg hij de 6e November 1741 de Landvoogdij over aan Johannes Tedens en ging als Admiraal van de retourvloot terug naar Nederland. Aangekomen aan de Kaapkolonie werd hij op last van de Heeren XVII gearresteerd en naar Batavia teruggebracht, alwaar hij op het “Kasteel” gevangen werd gezet. Tot aan zijn dood, bijna tien jaar later, heeft hij daar, hangende alle procedures, moeten doorbrengen.
Persoon Anthon Valkenier / Valckenier
Geboren 06-06-1695, Amsterdam
Overleden 20-06-1751, Batavia
Ouders Pieter Ranst Valckenier en Eva Suzanna Pellicorne
Huwelijk Susanna Christina Massis, 1730
Geboren
Overleden
Ouders Mr. Laurens Telling

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.