1666 / Groot Segel Zeelant / Het Scheepvaartmuseum / A.5833

Groot Segel

 1666 Groot Segel van den Raat ter Admiraliteyt in Zeelant
Vz. Binnen een kabelrand: Fregatgetuigd tweedeks oorlogsschip onder zeil, vlaggen en wimpels in elke masttop, naar rechts. Omschrift: GROOT SEGEL VAN DEN RAAT TER ADMIRALITEYT IN ZEELANT
wwwopacCAJAAA44
Kz. Glad.
Maker M. Hooft de Jonge
Techniek Geslagen
Materiaal 1 ijzeren stempel en 1 cliché
Diameter / gewicht 58 mm
 Collectie Het Scheepvaartmuseum Amsterdam
Inv. nr. A.5833 / www.maritiemdigitaal.nl
Literatuur Jaarboek 1914, Pl.III.6 / Jaarboek 1922, p.78-84
Bronnen
Bijzonderheden

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.