1666 / Cornelis Maartensz. Tromp / L.II.550.2

Cornelis Tromp

 1666 Ter ere van Cornelis Maartensz. Tromp, vanwege zijn overwinning in de Tweedaagse Zeeslag (4-5 aug. 1666)
Vz. Binnen een cirkel, het door twee  op hun schelp blazende tritonen gelauwerd borstbeeld, met lang haar en zijden cravat, een brede sjerp over de borst. Achter hem een trofee van wapens. Op het lint onder het borstbeeld: CORNELIS TROMP LUYT ADMIRAAL.V.HOLL. Omschrift binnen cirkel: SOO BEELDT MEN TROMP HIER AF DES AMSTELS ADMIRAAL,HY STEECKT DE ZEE IN BRANDT GELYCK EEN BLIXEMSTRAAL.Aº.1666*
1666.corn.tromp
Kz. Binnen een parelrand, gezicht op het treffen van de Engelse vloot en die der Republiek. Op de voorgrond een zinkend schip. Omschrift binnen cirkel: HIER STRYCKT HET BRITSCH GEWELT VOOR NEDERLANT DE VLAGH DE ZEE HEEFT NOIT GEWADGHT VAN ZULK EEN ZWAEREN SLAGH*
Maker Muller
Techniek Gedreven / plaquettepenning
Materiaal Zilver
Diameter / gewicht 78 mm / 83 gr.
Collectie KPK
Inv. nr.
Literatuur Franks I, p.524.172 / KPK. I, p.136.968 / v. Loon II, p.550.2 / R. Prud’Homme van Reine. Schittering en schandaal. / H.M. Morien en H.K. Nachtegaal. Stamreeksen van het zeehelden geslacht Tromp.
 Bronnen
 Bijzonderheden Tweede zoon van Maarten Harpertsz. Tromp, begon zijn loopbaan op het toenmalige vlaggeschip van zijn vader, de “AEMILIA” en werd in 1645 door Stadhouder Frederik Hendrik aangesteld als diens persoonlijk Luitenant. Den 6 September 1617 werd hij Commandeur vervanger van Kapitein Anthonie de Lijdekercken en in 1649 volgde de benoeming tot Ordinaris Kapitein. Onder Commandeur Jan van Galen nam hij in 1650 en 1651 deel aan de expedities in de Middelandse Zee, tegen de Barbarijse zeerovers. Na het sneuvelen van zijn vader in 1653 werd hij, later dat jaar, benoemd tot Schout bij Nacht bij de Admiraliteit van Amsterdam. In 1658, tijdens zijn convooidienst in de Middelandse Zee, bleek dat hij zijn schepen gebruikte om, ten eigen verdienste, handel te drijven. Hiervoor werd hij beboet en tot eind 1662 op non actief gesteld, toen hij op het schip de “HARDERWIJK”, onder Admiraal de Ruyter, weer naar de Middelandse Zee vertrok. Cornelis Tromp, fervent Orangist, had een onsmakelijke hoofdrol  bij de beestachtige moord op de gebroeders de Witt in 1672, tesamen met Willem Adriaan van Nassau-Odijk en Willem van Nassau-Zuilestein. De aanstichter van deze schande was wel Johan Kievit, tot dan in ballingschap in Engeland. Zie hiervoor: R. Prud’Homme van Reine. Schittering en schaandaal.
Persoon Cornelis Maartensz. Tromp
Geboren 1629; Ged. 03-09-1629, Rotterdam
Overleden 26-05-1691, Amsterdam. Bijgezet in het familiegraf te Delft.
Ouders Maarten Harpertszoon Tromp en Dignom Cornelisdr. de Haes
Huwelijk Margaretha van Raephorst, 25-01-1667 / Zij is weduwe van Dr. Jan Jansz. Hellemont
Geboren 1625; Ged. 08-07-1625, Amsterdam
Overleden 14-08-1690, Amsterdam
Ouders Matthijs Willemsz. van Raephorst en Aefge Witsen

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.