1602 / Oprichting van de V.O.C.

Oprichting van de V.O.C

 1602 Oprichting van de V.O.C.
Vz. Binnen een cirkel, een driemast schip onder vol zeil, zeilende aan de wind. Binnen een dubbele cirkel het omschrift: *IMPERATOR.MARIS.TERRÆ.DOMINVS
1602 voc
Kz. Binnen een cirkel, het gekroonde Zeeuwse wapen. Omschrift binnen een dubbele cirkel: .LUCTOR.ET.EMERGO.1602
Maker Onbekend
Techniek
Materiaal
Diameter / gewicht 60 mm
Collectie
Inv. nr.
Literatuur v. Loon –
Bronnen Wikipedia
Bijzonderheden Mogelijk een proef voor een latere, definitieve penning.
Opgericht in 1602 als de Generale Vereenichde Geoctroyeerde  Compagnie. Een naamloze vennootschap met vrij verhandebare aandelen. Officieel hield de V.O.C. op te bestaan per 31 December 1799.
Voor een samenvatting van de geschiedenis der V.O.C. verwijs ik graag naar Wikipedia en de daar vermelde literatuur en Links. Om op deze pagina, zelfs in het kort, iets zinnigs te zeggen over de V.O.C., zou deze onderneming te kort doen.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.