1873 / Association Scientifique de France / Beloningsmedaille aan Jan Roelof Lusink

Beloningsmedaille

 1873 De gouden beloningsmedaille van de “Association Scientifique de France” aan Jan Roelof Lusink, inzake ingezonden en bekroonde journalen.
Naar wij vernemen, zal in het het College Zeemanshoop, op 20 dezer, in de wekelijksche vergadering weder eene uitreiking van gouden medailles plaats hebben, toegekend door de “Association Scientifique de France”, ditmaal aan o.a. de scheepsgezagvoerder Jan Roelof Lusink, voerende het schip “TELANAK”, als belooning voor uitmuntend gehouden meteorologische journalen.
Vz. Gelauwerde buste van Keizer Napoléon III naar links. Onder de halsafsnede: …  Omschrift: NAPOLÉON III EMPÉREUR
Kz. Binnen een samengevlochten lauwerkrans de tekst: A / J.R. LUSINK /1873. Omschrift: ASSOCIATION SCIENTIFIQUE DE FRANCE OBSERVATIOS MÉTÉOROLOGIQUES 1873
Maker
Techniek Geslagen en gegraveerd
Materiaal Goud
Diameter / gewicht
Collectie
Inv, nr.
Literatuur College Zeemanshoop 1822-1972, p.106
Bronnen www.zeemansleed.nl / Algemeen Handelsblad, 18-05-1873, p.1 en 2 / Sweijs / S. Parma
Bijzonderheden De “TELANAK” werd in 1859 gebouwd op de werf “St. Jago”, scheepsbouwmeester J. Nuveen, Bickerseijlant te Amsterdam. Tonn. 754. Afm. 42.00 x 6.87 x 5.88 ellen en duimen. Ze voer voor rederij Rutgers & Hissink te Amsterdam. Jan Roelof Lusink was lid van het College Zeemanshoop te Amsterdam. Vlagnr. A 883
Jan Roelof Lusink wordt den 2 September 1848 ingenomen op de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam. Zijn vader is Heel-en Vroedmeester te Zaandam. Den 27 April 1851 geplaatst als Jongen op het schip “WILLEM III”, Capt. Bock, naar Batavia voor Rotterdam. Den 3 Maart 1852 terug van de reis met goed attest. Den 27 dito geplaatst als Ligtmatroos op het schip “JAVA’S WELVAREN”, Capt. Boelhouwer, naar Californië voor Amsterdam. Gage f.8.-. Den 21 sept. 1853 terug van de de reis met goed attest. 21 dito eervol ontslagen.
Persoon Jan Roelof Lusink
Geboren 01-12-1834, Alkmaar
Overleden 01-09-1897, Amsterdam. A.6274  62 j.
Ouders Marten Lusink en Antje Velthuis
Huwelijk Jacoba ten Have, 25-10-1866. Amsterdam. Reg.10/fol.48v
Geboren 13-03-1833, Amsterdam.
Overleden 11-05-1901, Amsterdam. A.3722  68 j.
Ouders Hendrik Eede ten Have en Jacoba Catrina Bontjes

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.