1838/1841 / Z.H.M.R.S. Beloningsmedaille aan Daniël Charrosin

Beloningsmedaille

 1838 Op het verongelukken van het beurtschip de “JONGE BUISMAN”, van Amsterdam op Harlingen, vice versa, bij den haven van laatstgemelden stad, den 18 oktober 1838. Slechts zes der opvarenden / passagiers konden worden gered. De medailles werden uitgereikt in 1841.
  jonge buisman 
  Aquarel d. Rein Miedema (1882) 23.5 cm x 37.5 cm. Collectie Fries Scheepvaartmuseum, Sneek. Inv. nr. G-326 
  http://www.friesscheepvaartmuseum.nl/beeld/fsm-col1-dat12265
Vz.  Binnen een cirkel, een redder draagt een schipbreukeling het strand op, rechts twee andere redders met nog een schipbreukeling. In zee een sloep waarmee de geredden aan het strand zijn gebracht, met het scheepswrak op de achtergrond. Onder de afsnede: G.LOOS DIR. / KÖNIG FEC 
  z.h.m.r.s.goud 
Kz.  Binnen een cirkel, een krans van eikenloof, waarbinnen: Daniël Charrosin. Omschrift: ZUID-HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN SCHIPBREUKELINGEN TE ROTTERDAM *
  Afgebeeld is het ontwerp van David van der Kellen. 
   
   
   
Maker  G.Loos / König 
Techniek  Geslagen te Berlijn 
Materiaal  Goud
Diameter / gewicht  54 mm 
Collectie   
Inv, nr.   
Literatuur  Dirks, p.463/540 / Mulder, C.P. tot belooning van edele menschenvrienden, p. 107[N9]. CBG 1996
Bronnen  www.spanvis.nl / Koopvaardij www.friesscheepvaartmuseum.nl , inv. nr. G-326 / Tresoar / Leeuwarder Courant 1859
Bijzonderheden  1839.buisman 
   
   
   
   
Persoon  Daniël Charrosin 
   
   
   
   
   
   
   

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.