1612 / Nieuwe Beurs van Amsterdam / v. L. II.80.1

Nieuwe Beurs van Amsterdam

 1612 Nieuwe Beurs Van Amsterdam en ‘t Scheepryk Amsterdam
   
Vz.  Binnen een cirkel, de Amsterdamse stedemaagd op een brug, gekroond met de keizerskroon en houdende het Stadswapen van Amsterdam en een palmtak. Onder de brug verscheidene handelsgoederen. Rechts Mercurius, in zijn rechterhand een zwaard, de linkerhand rustend op een leeuwenkop. Links de Dapperheyd, in haar linkerhand een geheven zwaard, haar rechterarm rustend op een schild. Omschrift binnen een dubbele cirkel: D’eerwaarde Deugd Haar Rechter Arm Beschut. De Coopmanschap Haar Slinker Onderstut*
  1612.nieuwe beurs 
Kz.  Binnen een cirkel, de op haar twee hoornen spelende Faam, onder een stralend hemellicht, boven het door vele schepen bevolkte Y. Op de voorgrond de aanliggende en lezende riviergod. Omschrift binnen een dubbele cirkel: Vier BurgeMeesters Eel En Vroom Van Stam Regeerdent Volk En Scheepryk Amsterdam. 
   
   
   
Maker  P. van Abeele 
Techniek  Geslagen 
Materiaal  Zilver 
Diameter / gewicht 77 mm / 84.5 gr. 
Collectie  KPK 
Inv. nr.   
Literatuur  KPK I, p.68.498 / v. Loon II, p.80.1 
Bronnen    
Bijzonderheden  Dit exemplaar met de gravering op de rand: Aº 1654 en de namen van de Vroede Vaderen / Burgemeesters.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.