1631 / Slag op het Slaak / L.197.1

Slag op het Slaak

 1631 Slag op het Slaak
   
Vz.  Binnen een cirkel, Prins Frederik Hendrik te paard, in de rechterhand zijn commandostaf. Daarboven “De Overwinning” met lauwertak en zegepalm. In het verschiet een stad. In de afsnede de tekst: DEN.PRINS.VAN.ORANGIE.ONZEN HELD.VAARDYCH.STRYD.VOOR.T VADERLAND ENDE VRYHEID WAARDICH.CVM.PRIVI. 
  1631.slaak.197.1 
Kz.  Binnen een cirkel, gezicht in vogelvlucht op het Slaak en het zeegevecht tussen Oudetonge, Nieuwvosmaer en Philipslant. Daaronder, in een cartouche, vijfregelige tekst: GOD.WAS.ZYN VOLK.DEN.13d.SEPTEMBER GEDACHTICH.EN.BRACHT.TOT.NIET SVYANTS.VLOOT.OVER.DESEYELEN.1639 
   
   
   
Maker  Anthonis Pietersz van der Willigen 
Techniek  Geslagen 
Materiaal  Zilver 
Diameter / gewicht  57 mm / 29.66 gr. 
Collectie  KPK / Milford Haven
Inv. nr.   
Literatuur  V. Loon II.197.1 / M.H. 525
Bronnen  Jaarboek 1924, no.3 
Bijzonderheden   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.