1848 / Z.H.M.R.S. Beloningsmedaille aan Harmen Klazes de Vries

Beloningsmedaille

 1848 De kleine zilveren medaille van de Z.H.M.R.S. aan Harmen Klazes de Vries, inzake de redding der equipage van de Pruissische Schoener “SIRENE”, Kapitein Topf, op eene reis van Liverpool naar Hamburg, gestrand op een buitenrif van de Engelsmansplaat. De geredden werden te Moddergat en Wierum aangebracht.
  1848.gerben visser 
   
   
   
Vz.  Binnen een cirkel, een redder draagt een schipbreukeling het strand op, rechts nog twee redders met een schipbreukeling. In zee een sloep waarmee de geredden aan het strand zijn gebracht, met op de achtergrond het scheepswrak. Onder de afsnede: V.D.K.  
  Z.H.M.R.S. 
Kz.  Binnen een cirkel, een krans van eikenloof, waarbinnen een tekst gegraveerd. Omschrift: ZUID-HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN SCHIPBREUKELINGEN TE ROTTERDAM 
   
   
   
Maker  David van der Kellen
Techniek  Geslagen, aan de Rijksmunt te Utrecht
Materiaal  Zilver
Diameter / gewicht  42 mm 
Collectie   
Inv. nr.   
Literatuur  Mulder, C.P. Tot belooning van edele menschenvrienden, p.64[76]. CBG 1996 
Bronnen  www.marhisdata.nl , Kroniek 1848, p.3 en 4 / Tresoar
Bijzonderheden  Tevens werd een bedrag toegekend van NLG 10.- 
  Op 29 mrt 1862 wordt, ten overstaande van notaris J. Witteveen te Metslawier, Gemeente Oostdongeradeel, een verkoopakte opgemaakt. Betreft de verkoop van een Kofschip met inventaris te Nes, koopsom fl. 300.-. Tietje Jans Post, weduwe van Harm Klazes de Vries, verkoper / Jan Freerks Visser te Wierum, koper. Bron: Tresoar / Toegangsnr. 26 / Inv. nr. 104051 / Repertoirnr. 80 d.d. 29 maart 1862
   
   
   
Persoon  Harmen Klazes de Vries 
Geboren  26-12-1814, Groningen. A.1014 
Overleden  17-07-1849, Nes. B.33  34 j.  
Ouders  Klaas Meiderts de Vries en Ettje Harms Cannegieter 
Huwelijk  Tietje Jans Post, 02-02-1843. Westdongeradeel. A.3 
Geboren  02-02-1817, Moddergat. A.18 
Overleden  15-12-1896, Nes. A.119  79 j. 
Ouders  Jan Aants Postme en Reinouw Sakes Borg 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.