1866 / Association Scientifique de France / Beloningsmedaille aan J. de Boer

Beloningsmedaille

 1866 De gouden beloningsmedaille van de “Association Scientifique de France” aan J. de Boer, vanwege ingezonden en bekroonde journalen.
De HOOFDDIRECTEUR van het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut berigt met groot genoegen, dat de Association Scientifique de France, op zijne voordragt, drie GOUDEN MEDAILLES heeft toegewezen aan de Heeren H.G. Surie, J.R. Smit en J. de Boer, Gezagvoerders van de Schepen “ALMONDE”, “OCEAAN” en “IDA MARIA DE RAADT”, voor hun uittreksels uit hunne JOURNALEN, die door het Instituut naar Parijs zijn opgezonden. Hij hoopt van de Heeren te vernemen, of zij er op gesteld zijn, dat er pogingen worden aangewend om, inplaats van zoodanigen Gouden Medaille, de waarde of eenig Instrument van ongeveer gelijke waarde te verkrijgen.
Vz. Gelauwerde buste van Keizer Napoléon III naar links. Onder de halsafsnede: …  Omschrift: NAPOLÉON III EMPÉREUR
Kz. Binnen een samengevlochten lauwerkrans de tekst: A / J. de Boer /1866. Omschrift: ASSOCIATION SCIENTIFIQUE DE FRANCE OBSERVATIOS MÉTÉOROLOGIQUES 1866
Maker
Techniek Geslagen en gegraveerd
Materiaal Goud
Diameter / gewicht
Collectie
Inv, nr.
Literatuur
Bronnen Delpher: N.R.C. 01-06-1866, p.6
Bijzonderheden De “IDA MARIA DE RAADT” werd in 1856 gebouwd te Vlaardingen. Tonn. 318. Rederij W. van Warmeloo, Vlaardingen.
Persoon J. de Boer
Geboren Vlaardingen?
Overleden
Ouders
Huwelijk Maria de Ruijter
Geboren
Overleden
Ouders

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.