1867 / Z.H.M.R.S. Beloningsmedaille aan P.T. Hansen

Beloningsmedaille

 1867 De gouden medaille van de Z.H.M.R.S. aan P.T. Hansen, voerende het te Amsterdam te huis behorende ss “AMSTERDAM”.
  1867.hansen 
   
   
   
Vz.  Binnen een cirkel, een redder draagt een schipbreukeling het strand op, rechts nog twee redders met een schipbreukeling. In zee een sloep waarmee de geredden aan het strand zijn gebracht, met op de achtergrond het scheepswrak. Onder de afsnede: VDK. 
  z.h.m.r.s.goud 
Kz.  Binnen een cirkel, een krans van eikenloof, waarbinnen een tekst gegraveerd. Omschrift: ZUID-HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN SCHIPBREUKELINGEN TE ROTTERDAM 
   
   
   
Maker  David van der Kellen 
Techniek  Geslagen, aan de Rijksmunt te Utrecht 
Materiaal  Goud 
Diameter / gewicht   
Collectie   
Inv. nr.   
Literatuur  Mulder, C.P. Tot belooning van edele menschenvrienden, p.82[512]. CBG 1996 
Bronnen  www.mahisdata.nl , Kroniek 1867, p.11, 49 
Bijzonderheden  Paij Thaijsen Hansen staat in het Vreemdelingenregister van de stad Amsterdam, 1861. Hij is dan 24 jaar en stuurman ter Koopvaardij. Hij verblijft bij G.W. Heidenrieck op de Schippersgracht 416. Ten tijde van zijn huwelijk woont hij op de Hoogte Kadijk 164 huis. In 1892 is hij gezagvoerder op het ss “MAAS”, rederij P.A. van Es & Co. Rotterdam 
   
   
   
   
Persoon  Paij Thaijsen Hansen 
Geboren  04-10-1836, Lugum. Schleswig. Dld. 
Overleden  12-09-1892, Rotterdam. A.3813/f002 
Ouders  Ernst Hansen en Anna Christina Schmidt 
Huwelijk  Gesina Wilhelmina Heidenreich, 04-12-1861. Amsterdam. Reg.11/fol.33 
Geboren  22-11-1831, Amsterdam 
Overleden   
Ouders  Johann Gottlieb Heidenreich en Gesina Wilhelmina Ranning 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.