Literatuur

Literatuur

BAX, DR. W.F. De Nederlandse ridderorden en onderscheidingen. Rotterdam / s’Gravenhage
BEMOLT VAN LOGHUM SLATERUS, A.J. Nederlandse Familiepenningen tot 1813. Zutphen 1981
BIEMANS, R. Britse helden met een Nederlandse onderscheiding.
BOER, IR. DRS. F.P. DE Honderd jaar De Ruyter medaille. 1907-2007
BREMER, J.T. Roeiredders aan het Marsdiep 1824-1923. Den Helder 1998
DIAKOV, M. Medals of the Russian Empire, Part V, 1855-1881. Covering the medals of Alexander II
DIRKS, MR. JACOB Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen 1813-1863. Haarlem 1889. Atlas Haarlem 1894
DIRKS, MR. JACOB Penningkundig Repertorium / Mededelingen ter aanvulling van de Penninggeschiedenis der Nederlanden 1458-1813. / 1879-1891 / Luxe herdruk Mevius 2000
FORRER, L. Biographical Dictionary of Medallists etc., plus index. B.C..500-A.D.1900 / 9 volumes
FREDERIKS, J.W. Penningen. Heemschut, deel 52. 1947
LOON, MR. GERARD VAN Beschrijving van Nederlandsche Historiepenningen 1555-1716. 3 delen. ‘s Gravenhage
LOON, MR. GERARD VAN Vervolgen op van Loon. Beschrijving van Nederlandsche Historiepenningen 1716-1806. 10 delen. ‘s Gravenhage
MIERIS, F. VAN Histori der Nederlandsche Vorsten -1555. 3 delen. ‘s Gravenhage 1732-1735.
MULDER, C.P. Een bewijs van goedkeuring en tevredenheid. CBG 2005
MULDER, C.P. Tot belooning van edele menschenvrienden. CBG 1996
SANDERS, G. Oranjepenningen in Paleis Het Loo. Rotterdam en Gronsveld 2006
SANDERS, DRS. G.P. Catalogus Martinus & Joan George Holtzhey
SCHEURLEER, DR. D.F. Van varen en van vechten, 1572-1800. 3 delen. ‘s Gravenhage 1914
UILKENS, W. Gedenkboek NZHRM 1824-1924
WEILER, A.C. VON Penningen geslagen of gegoten in de jaren1960-1975. Deel VI. Voorschoten 1976
WEILER, JHR. IR. A.C. VON EN HAENTJENS DEKKER, G.R.J. Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1976-1979. Koniklijke Begeer B.V. Voorschoten
ZALM VAN ELDIK, J.A. VAN Moed en Deugd. Ridderorden in Nederland.
ZWIERZINA, W.K.F. Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende Penningen, geslagen na Nov. 1863. A’dam 1902-1908. Luxe herdruk, Mevius Numisbooks Int. B.V. Vriezeveen 2000
ZWIERZINA, W.K.F. Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1880-1935 bij van Kempen, Begeer en Vos. Koninklijke Begeer. Den Haag 1935
ROMANOV, PRINS DIMITRI The orders, medals and history of Imperial Russia. Viborg 2000
DECORARE Studiekring Ridderorden en onderscheidingen.
MÜLLER, ERIK De medaille van Koningin-Moeder Emma voor de redding van schipbreukelingen.
RIJKS, R. De Griekse Maritieme Medaille in goud aan Nederlanders.
MULDER, C.P. & P.A. CHRISTIAANS Wel verdiend. Deel 4: Buitenlandse onderscheidingen aan Nederlanders verleend.