1900 / President Kruger

President Kruger

 1900 Penning op de reis van President Kruger naar Europa, op Hr. Ms. “GELDERLAND”.
   
   
   
Vz.  Borstbeeld van Koningin Wilhelmina naar rechts. Op de halsafsnede: HIP. LE ROY. Omschrift: WILHELMINA. KONINGIN DER NEDERLANDEN Aº 1900.
  1900.kruger.2 
Kz.  Staande President Krueger, hoge hoed in de rechterhand en een pamflet met “JUSTICE” in de linkerhand, onder een aureool, wordt bij de rechterarm gehouden door ‘De Hoop” / “Fortuna”, die hem een lauwertak boven het hoofd houdt. Onder haar voeten: “GELDERLAND”. Omschrift: SOUVENIR DE LA COURAGEUSE PROTECTION ACCORDEE PAR LA REINE DE HOLLANDE AU PRESIDENT DU TRANSVAAL. Daarbinnen: LORENÇO MARQUES  MARSEILLE / HIP. LE ROY
   
   
   
   
Maker  Hip. Le Roy 
Techniek  Geslagen 
Materiaal   
Diameter / gewicht  30 mm 
Collectie  Het Scheepvaartmuseum Amsterdam 
Inv. nr.  A.0041(21) 
Literatuur  Vermeulen, A.J. De schepen van de Koninklijke Marine en die der Gouvernementsmarine 1814-1962, p.106-108 
Bronnen  Kruger House Museum website / Wikipedia
Bijzonderheden  Koningin Wilhelmina liet de “GELDERLAND”, als toen liggende te Perim, de order sturen, om zich naar Lourenço-Marques te begeven, teneinde de President der Zuid-Afrikaanse Republiek, Paul Kruger, over te voeren naar Europa. Hij werd te Marseille ontscheept op 22 nov. 1900. Koningin Wilhelmina negeerde hiermee de Engelse blokkade van Zuid-Afrika.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.