1913 / De Schippersvereeniging “ORANJE” aan Kapt. Johann Müller

1913

 1913 Gouden beloningspenning van de Schippersvereeniging “ORANJE” te Groningen, uitgereikt aan Kapitein Johann Müller van het ss “ARIADNE”, voor betoonde moed bij de redding der schipbreukelingen der Tjalk “ONDERNEMING”, Kapt. E.H. Paap, vergaan in de Oostzee bij den Storm 18-19 maart 1913.
Nieuwsblad van het Noorden, 20-02-1914, p.2. Dezer dagen liggen bij den heer J. Boer, horloger in de O. Kijk-i-n-‘t Jatstraat medailles geëtaleerd, die uitgereikt zullen worden door de Schippersvereeniging “ORANJE” aan de bemanning van het ss “ARIADNE” voor betoonden moed bij de redding der schipbreukelingen van de Tjalk “ONDERNEMING”, Kapitein E. Paap, die op reis was van Hamburg naar Bornholm, toen in den nacht van 18-19 maart 1913 door vreeselijken storm beloopen werd en geheel reddeloos zoo twee dagen in de hooge zee ronddobberde met den ondergang voor oogen, en met den noodvlag. De :ARIADNE” uit Hamburg redde tenslotte den Kapitein, zijn vrouw en twee kinderen en een matroos; de stuurman was al door een stortzee overboord geslagen en verdronken.
Obverse In tweeën gedeelde voorzijde, boven, een door een lauwerkrans omgeven gegraveerde tekst: UITGEREIKT / DOOR DE  / SCHIPPERSVERE / “ORANJE” / GRONINGEN. Onder de tekst, binnen een cartouche, het gegraveerde en gekroonde wapen van Groningen, gehouden door twee leeuwen.
1913.ariadne
Reverse Twaalfregelige gegraveerde tekst: AAN KAPT: JOHN MULLER / SS / “ARIADNE” / VOOR / betoonde Moed / bij de redding der / Schipbreukelingen der / Tjalk “Onderneming” / Vergaan in de / Oostzee / bij den / Storm 18-19 MAART 1913
Klik op de penning voor een groter beeld.
Maker Unknown / J. Boer, horloger te Groningen?
Technique Struck and engraved
Material Gold, golden eye and ring
Diameter / weight 30 mm / 9.74 gr.
Collection Private collection
 Inv. nr.
Literature Vte Tietjen, Hamburg, juni 1987 no. 635 / Oranje, van zeil tot motor. Vereniging Oranje. J. Damminga
Sources Alle Groningers / Sweijs / Noordelijk Scheepvaartmuseum Groningen (Monsterrollen) / Noordelijk Scheepvaartmuseum Groningen, Frits Loomeijer / Het Nieuws van den Dag van Donderdag 27 mrt. 1913, 2e blad / bladzijde 7 / Rotterdamsch Nieuwsblad 13-08-1913, p.6 (Tjalk Onderneming 1913) www.zeemansleed.nl , specifics of the “ONDERNEMING”.
Specifics Van het Laeisz-Fonds für Schiffbrüchiger kreeg Kapt. Johann Müller de kleine gouden medaille met diploma. Alsmede een bedrag van RM 500,-, om te verdelen onder zijne bemanning.
Rotterdamsch Nieuwsblad 13-08-1913, p.6. Den 19 maart te 11.30 uur v.m. zagen wij dwars aan stuurboord op 45º.54′ N.B. en 15º.53′ O.L. het noodsein van een Ned. Tjalk, die met gescheurde zeilen en gebroken kluiverboom ronddreef. Wij voeren naar het schip toe en vernamen door ‘t toeroepen van den schipper der Tjalk, dat hij zijn stuurman verloren, water in het ruim had en binnengesleept wenschte te worden. Na diverse pogingen, de eerste tros brak al spoedig en onze eigen twaalfduims sleeptros onderging hetzelfde lot, vanwege de hooge zee en het geweldig werkende schip, bleek dit vruchteloos. Daar de barometer nog steeds viel en de Tjalk steeds verder weg zonk, haalden wij, in twee tochten, de bemanning van boord en lieten het vaartuig aan zijn lot over. De schipbreukelingen werden door ons te Memel geland.
 
Person  Johann Müller
Born
Deceased
Parents
Marriage
Born
Deceased
Parents

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.