1926 / Z.H.M.R.S. Beloningsmedaille aan Siegfried Schwägermann

Beloningsmedaille

 1926 De kleine gouden medaille aan Siegfried Schwägermann, derde officier van het te Hamburg thuis behorende ss “WESTPHALIA”, gezagvoerder Karl Graalfs, inzake de redding der equipage van het te Rotterdam thuis behorende ss “ALKAID”. / Algemeen Handelsblad, 23 Februari 1926, p.2 / 1 februari 1926. Tijdens een aanhoudende en zeer zware storm, op reis van Rotterdam, via Hull, naar Philadelphia, op ca. 360 mijlen ten oosten van Cape Race, in ontredderde en zinkende staat verlaten. De equipage gered door de “WESTPHALIA”, Kapitein Karl Graalfs. Voor Kapitein J. Roos zich bij zijn bemanning in de reddingboot voegde, stak hij  het hout (van de deklast?) in brand, opdat het brandende wrak een waarschuwing zou zijn voor passeerende schepen. / Van onze speciale correspondent: New York, 8 Februari 1926. Twaalf dagen had de bemanning van het Nederlandsche schip “ALKAID” midden in een woedende orkaan gezeten, twaalf etmalen lang  had de zee met fantastisch hooge golven op haar ingebeukt, hier de hutten ingedrukt, daar de luiken losgeslagen en stroomen water naar binnen gespoeld. Uiteindelijk had een  uitzonderlijk zware golf het vernielingswerk voltooid en er een wrak van gemaakt dat hulpeloos ronddreef. Dankzij het nog functioneerend radiotoestel had de marconist, Nicolaas Johannes Feekes, nog hulp kunnen inroepen, waardoor de “WESTPHALIA”, van de Hamburg-Amerika Lijn, uitgerust met een radio compass (radio-peilinrichting), haar positie kon bepalen en te hulp kon schieten. Door de hoge golven was het echter onmogelijk een reddingboot te water te laten. Pas na anderhalve dag en door storting van olie op de golven werd er betrekkelijk kalm water tussen beide stoomers verkregen, waarin een boot te water gelaten kon worden. Al die tijd zat de bemanning in de warmte van de droog gebleven machinekamer en stond Kapitein Roos boven op de uitkijk. In één reis werden alle schipbreukelingen met de sloep van het wrak gehaald, met achterlating van al hun bezittingen. De als laatste het schip verlatende gezagvoerder geraakte door een misrekening nog te water, maar kon direct in de sloep worden getrokken. De bemanning werd te New York aangeland, alwaar de redders van de “WESTPHALIA” door de burgemeester van New York, Mr. Walker, en in aanwezigheid van den Consul, uitbundig werden gehuldigd. De correspondent van dit stuk vroeg zich af wie het meest genoten had van deze huldiging. De redders, de geredden, of wellicht burgemeester Walker. De equipage van de “ALKAID” kwam terug naar Rotterdam met de “BLOMMERSDIJK” en de “BURGERSDIJK”.
Vz. Binnen een cirkel, een redder draagt een schipbreukeling het strand op, rechts twee andere redders met nog een schipbreukeling. In zee een sloep waarmee de geredden aan het strand zijn gebracht, met het scheepswrak op de achtergrond. Onder de afsnede: VDK.
z.h.m.r.s.goud
Kz. Binnen een cirkel, een krans van eikenloof, waarbinnen een gegraveerde tekst. Omschrift: ZUID-HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN SCHIPBREUKELINGEN TE ROTTERDAM
Maker David van der Kellen
Techniek Geslagen, aan de Rijksmunt Utrecht
Materiaal Goud
Diameter 42 mm
Collectie
Inv, nr.
Literatuur Mulder, C.P. tot belooning van edele menschenvrienden, p.99[955]. CBG 1996
Bronnen www.marhisdata.nl , Kroniek 1926 / Delpher: Algemeen Handelsblad 23-02-1926, p.2
Bijzonderheden Het stalen ss “ALKAID” werd op 22 Januari 1910 te water gelaten bij de Rotterdamsche Droogdok Mij. te Rotterdam. Werfnr. -023 / Afm. 99.30 x 14.34 x 7.32 mtr. / 1200 ihp, snelheid 8-9 knopen. Voorzien van Draadloze Telegrafie. Ze voer voor Nievelt Goudriaan & Co. Stoomvaart Mij. te Rotterdam.
Persoon Siegfried Schwägermann
Geboren
Overleden
Ouders
Huwelijk
Geboren
Overleden
Ouders

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.