1860 / Aan Jetse Eelkes Koop

Beloningspenning

 1860 Vanwege de Koning aan Jetse Eelkes Koop, Loods van de Terschellinger Loodsboot No.1, inzake de redding der equipage van de Engelse Bark “EL DORADO”, Kapt. S.J. Harfield, van Caldera naar Hamburg bestemd en vervallen op de Buitengronden van Terschelling.
  1860.MOLENAAR 
   
   
Vz.  Binnen een cirkel, buste van Koning Willem III naar rechts. Op de halsafsnede: V.D.KELLEN. Omschrift: WILLEM III KONING DER NED.G.H.V.L. 
  willem II 
Kz.  Opschrift binnen een samengevlochten krans van eiken- en laurierbladeren: VOOR / MENSCHLIEVEND / HULPBETOON 
   
   
   
   
Maker  David van der Kellen 
Techniek  Geslagen, aan de Rijksmunt te Utrecht 
Materiaal  Zilver 
Diameter / gewicht  50 mm 
Collectie   
Inv. nr.   
Literatuur  Mulder, C.P. Een bewijs van goedkeuring en tevredenheid, p.89(430) CBG 2005 / K.B. 19-01-1860 
Bronnen  www.marhisdata.nl , Kroniek 1859, p.51,51 en 193,194 / Kroniek 1860, p.15 
Bijzonderheden   
   
   
   
   
Persoon  Jetske Eelkes Koop 
Geboren  12-06-1801; Ged. 14-06-1801, Terschelling 
Overleden  03-09-1874, Terschelling. A.41  73 j. 
Ouders  Eelke Jansz Koop en Grietje Pieters Pie 
Huwelijk  Maamke Jacobs Wijngaard, 04-07-1830. Terschelling. A.4 
Geboren  18-03-1805; Ged. 24-03-1805, Terschelling 
Overleden  30-11-1876, Terschelling. A.48  71 j. 
Ouders  Jacob Dousen Wijngaard en Maamke Jacobs Nadort 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.