1866 / Association Scientifique de France / Beloningsmedaille aan Henry George Surie

Beloningsmedaille

 1866 De gouden beloningsmedaille van de “Association Scientifique de France” aan Henry George Surie, vanwege ingezonden en bekroonde journalen.
De HOOFDDIRECTEUR van het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut berigt met groot genoegen, dat de Association Scientifique de France, op zijne voordragt, drie GOUDEN MEDAILLES heeft toegewezen aan de Heeren H.G. Surie, J.R. Smit en J. de Boer, Gezagvoerders van de Schepen “ALMONDE”, “OCEAAN” en “IDA MARIA DE RAADT”, voor hun uittreksels uit hunne JOURNALEN, die door het Instituut naar Parijs zijn opgezonden. Hij hoopt van de Heeren te vernemen, of zij er op gesteld zijn, dat er pogingen worden aangewend om, inplaats van zoodanigen Gouden Medaille, de waarde of eenig Instrument van ongeveer gelijke waarde te verkrijgen.
Vz. Gelauwerde buste van Keizer Napoléon III naar links. Onder de halsafsnede: …  Omschrift: NAPOLÉON III EMPÉREUR
Kz. Binnen een samengevlochten lauwerkrans de tekst: A / H.G. SURIE /1866. Omschrift: ASSOCIATION SCIENTIFIQUE DE FRANCE OBSERVATIOS MÉTÉOROLOGIQUES 1866
Maker
Techniek Geslagen en gegraveerd
Materiaal Goud
Diameter / gewicht
Collectie
Inv, nr.
Literatuur
Bronnen Delpher: N.R.C. 01-06-1866, p.6
Bijzonderheden De Bark “ALMONDE” werd in 1854 gebouwd op de werf van Jacob van Duyvendijk te Papendrecht. Tonn.556. Afm. 37.10 x 6.70 x 5.03 ellen en duimen. Rederij Pistorius & Bicker Caarten te Rotterdam. In 1869 werd ze afgekeurd. Henry George Surie was lid van het Zeemanscollege te Rotterdam. Vlagnr. R 390
Persoon Henry George Surie
Geboren 1824, Amsterdam
Overleden 10-10-1905, Rotterdam. A.4737/e078v  81 j.
Ouders Joan Hendrik Willem Surie en Wilhelmina Elizabeth Sievers
Huwelijk Catharina Helena Lehmann, 13-09-1854. Rotterdam. c5
Geboren 10-01-1830, Rotterdam. A.96/a017v
Overleden 13-03-1906, Rotterdam. A.1302/b110  76 j.
Ouders Johan Sebastiaan Lehmann en Dorothea Catharina Frederika Apell

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.