1850 / Vanwege het Engelsche gouvernement / Beloningsmedaille aan Jan de Korte

Beloningsmedaille

 1850 Van wege het Engelsche gouvernement is aan de reeders der Nederlandsche vischsloep “PIETER MOGGE”, van Middelharnis, eene som toegekend van f 600.-, als vergoeding voor geledene schade, en aan elk  der manschappen eene belooning van f 24.-, benevens eene zilveren medaille aan den stuurman Jan de Korte, ter zake van het toebrengen van hulp en redding aan de equipage van het in der tijd in zinkenden staat verkerende Engelsche schip “NEW-CASTLE TRADER”.
Vz.
 
Kz.
Maker
Techniek Geslagen
Materiaal Zilver
Diameter / gewicht
Collectie
Inv. nr.
Literatuur
Bronnen www.marhisdata.nl , Kroniek 1850 / Algemeen Handelsblad 21-06-1850, p.2
Bijzonderheden
Persoon Jan de Korte
Geboren 19-10-1816, Middelharnis. A.78
Overleden
Ouders Dingeman de Korte en Teuntje de Bloeme
Huwelijk Teuntje Jongejan, 17-11-1840. Middelharnis. A.22
Geboren 06-07-1820, Middelharnis. A.51
Overleden 22-08-1858, Middelharmis. A.51  36 j.
Ouders Gerrit Jongejan en Trintje Dupree

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.