1848 / Z.H.M.R.S. Beloningsmedaille aan Kornelis Sipkes Visser

Beloningsmedaille

 1848 De kleine zilveren medaille van de Z.H.M.R.S. aan Kornelis Sipkes Visser, inzake de redding der equipage van de Pruissische Schoener “SIRENE”, Kapitein Topf, op eene reis van Liverpool naar Hamburg, gestrand op een buitenrif van de Engelsmansplaat. De geredden werden te Moddergat en Wierum aangebracht.
  1848.gerben visser 
   
   
   
Vz.  Binnen een cirkel, een redder draagt een schipbreukeling het strand op, rechts nog twee redders met een schipbreukeling. In zee een sloep waarmee de geredden aan het strand zijn gebracht, met op de achtergrond het scheepswrak. Onder de afsnede: V.D.K.  
  Z.H.M.R.S. 
Kz.  Binnen een cirkel, een krans van eikenloof, waarbinnen een tekst gegraveerd. Omschrift: ZUID-HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN SCHIPBREUKELINGEN TE ROTTERDAM 
   
   
   
Maker  David van der Kellen
Techniek  Geslagen, aan de Rijksmunt te Utrecht
Materiaal  Zilver
Diameter / gewicht  42 mm 
Collectie   
Inv. nr.   
Literatuur  Mulder, C.P. Tot belooning van edele menschenvrienden, p.64[80]. CBG 1996 
Bronnen  www.marhisdata.nl , Kroniek 1848, p.3 en 4 / Tresoar /  www.spanvis.nl / De ramp van Moddergat
Bijzonderheden  Kornelis Sipkes Visser was één der visschers die verdronk bij de ramp van Moddergat. Hij was opvarende van de WL2 “DE NOOITGEDACHT”. Lees hiervoor het uitgebreide verslag van R. IJbema en H. de Haan op de website van Roelie Spanjaard Visser / www.spanvis.nl
  Tevens werd een bedrag toegekend van NLG 10.- 
   
   
   
Persoon  Kornelis Sipkes Visser 
Geboren  21-06-1826, Nes / Moddergat. B.44 
Overleden  06-03-1883, op zee. WL2/NOOITGEDACHT. Op 25 augustus 1883 werd te Moddergat een lichaam aan wal gebracht waarin men wist herkennen de persoon van Kornelis Sipkes Visser.  64 j.
Ouders  Sipke Jans Visser en Antje Cornelis de Jong. (Antje Cornelis Dijkstra).
Huwelijk  Heiltje Doedes de Vries, 13-08-1848. Westdongeradeel. A.46 
Geboren  13-10-1822, Nes. A.137 
Overleden  24-04-1912, Nes. A.43  89 j. 
Ouders  Doede Gerbens de Vries en Reinouw Doekes Dijkstra 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.