1873 / Z.H.M.R.S. Beloningsmedaille aan J. Hillam / Höster

Beloningsmedaille

 1873 De grote zilveren medaille van de Z.H.M.R.S. aan J. Hillam, Kapitein van de “HORSEMAN”, inzake de redding der de equipage van het te Rotterdam te huis behoorende  ss “BATAVIER”, Kapitein  B.B. Höster, de 5de November 1872, op reis van Buenos Ayres naar Londen, positie 12º N.B. en 30º W.L., na broei in de lading in brand geraakt en verlaten. De opvarenden werden te Liverpool geland.
Nog kreeg Kapitein J. Hillam, bij KB van 21 Mrt. 1873 (Nº.8), de zilveren medaille voor Menslievend Hulpbetoon.
Vz. Binnen een cirkel, een redder draagt een schipbreukeling het strand op, rechts nog twee redders met een schipbreukeling. In zee een sloep waarmee de geredden aan het strand zijn gebracht, met op de achtergrond het scheepswrak. Onder de afsnede: VDK.
Z.H.M.R.S.
Kz. Binnen een cirkel, een krans van eikenloof, waarbinnen een tekst gegraveerd. Omschrift: ZUID-HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN SCHIPBREUKELINGEN TE ROTTERDAM
Maker David van der Kellen
Techniek Geslagen, aan de Rijksmunt te Utrecht
Materiaal Zilver
Diameter / gewicht 54 mm
Collectie
Inv. nr.
Literatuur Mulder, C.P. Tot belooning van edele menschenvrienden, p.113[N114]. CBG 1996 / Mulder, C.P. Een bewijs van goedkeuring en tevredenheid, p.103[877]
Bronnen www.marhisdata.nl , Kroniek 1872, p.193 en 196 /1873 / 1884 / Sweijs / S. Parma / Delpher: Algemeen Handelsblad 20-03-1873, p.2
Bijzonderheden Rotterdamsch Nieuwsblad 12-04-1884, p.3 Scheepstijdingen. Rotterdam, 11 April. Aangaande de “ANNA, Kapitein Höster, 18 Januari van Swansea naar Lissabon vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.
Persoon Barend Boekes Höster
Geboren 02-6-1834, Rorichmoor
Overleden Na 18 Januari 1884, op zee.  49 j.
Ouders Boekel Janssen Höster en Elisabeth Severins Winter
Huwelijk Roelina Jans Smid, 15-08-1860. Veendam.  A.48
Geboren 02-04-1839, Westerdiep. Gem. Veendam. A.56
Overleden 06-12-1918, Veendam. A.287  79 j.
Ouders Jan Willems Smid en Roelina Geerts Prummel

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.