1838 / Bauke Foekes van der Werf

James Shaw

 1838 Op het verongelukken van het beurtschip de “JONGE BUISMAN”, van Amsterdam op Harlingen, vice versa, bij den haven van laatstgemelden stad, den 18 oktober 1838.
  Van de bedoelde beloningspenning is slechts het ontwerp in tekening aanwezig in de verzameling van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden. Ø 29 mm. Op de voorzijde het beurtschip, zinkende voor den mond der haven. Op de keerzijde een vrouw, diep gebogen, met een dovende fakkel in de op een sokkel rustende linkerarm. Treurwilgen boven een sokkel, waarop een lijkbus met het getal XVI uitgehouwen, het aantal omgekomen passagiers en bemanningsleden. Zie ook de Leeuwarder Courant 23 oktober 1838 (no.85). De hieronder beschreven beloningspenning is die, uitgereikt aan James Shaw.
   
   
Vz.  Binnen een cirkel, een redder draagt een schipbreukeling het strand op, rechts twee andere redders met nog een schipbreukeling. In zee een sloep waarmee de geredden aan het strand zijn gebracht, met het scheepswrak op de achtergrond. In de afsnede: G.LOOS DIR. / KÖNIG FEC 
  1838.d.540 
Kz.  Binnen een cirkel, een krans van eikenloof, waarbinnen:  IAMES.SHAW. Omschrift: ZUID-HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN SCHIPBREUKELINGEN TE ROTTERDAM *
   
   
   
   
Maker  G.Loos / König 
Techniek  Geslagen 
Materiaal  Zilver
Diameter / gewicht  54 mm 
Collectie  H. Kuipers, Leeuwarden.  / Fries Museum Leeuwarden.
Inv, nr.   
Literatuur  Dirks, p.463/540 / Mulder, C.P. tot belooning van edele menschenvrienden, p. 107[N9]. CBG 1996
Bronnen  www.spanvis.nl / Koopvaardij www.friesscheepvaartmuseum.nl , inv. nr. G-326 / Tresoar
Bijzonderheden  James Shaw was één van de drie Engelsche zeelieden die, met een sloep, poogden om de opvarenden van het verongelukte beurtschip te redden. 
   
   
   
   
Persoon  Bauke Foekes van der Werf
  Zie www.spanvis.nl / Koopvaardij 
   
   
   
   
   
   

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.