1860 / Aan Gerrit Gerritsz Molenaar

Beloningsmedaille

 1860 Vanwege de Koning aan Gerrit Gerritsz Molenaar, schipper van de Terschellinger Loodsboot No.1, inzake de redding der equipage van de Engelse Bark “EL DORADO”, Kapt. S.J. Harfield, van Caldera naar Hamburg bestemd en vervallen op de Buitengronden van Terschelling. Bij de in het boek van C.P. Mulder genoemde namen ontbreekt die van Jouke J. Klijn. Zie hieronder.
  1860.MOLENAAR 
   
   
Vz.  Binnen een cirkel, buste van Koning Willem III naar rechts. Op de halsafsnede: V.D.KELLEN. Omschrift: WILLEM III KONING DER NED.G.H.V.L. 
  willem II 
Kz.  Opschrift binnen een samengevlochten krans van eiken- en laurierbladeren: VOOR MENSCHLIEVEND / HULPBETOON 
   
   
   
   
Maker  David van der Kellen 
Techniek  Geslagen, aan de Rijksmunt te Utrecht 
Materiaal  Zilver 
Diameter / gewicht  50 mm 
Collectie   
Inv. nr.   
Literatuur  Mulder, C.P. Een bewijs van goedkeuring en tevredenheid, p.89(428) CBG 2005 / K.B. 19-01-1860 
Bronnen  www.marhisdata.nl , Kroniek 1859, p. 51,52 en 193,194 / Kroniek 1860, p.15 
Bijzonderheden  Op de pagina’s 193,194 wordt melding gemaakt van de Brik “HOMER”. 
   
   
   
   
Persoon  Gerrit Gerritsz Molenaar 
Geboren  1814, Hull. Engeland 
Overleden  02-12-1888, Terschelling. A.64  74 j. 
Ouders  Gerrit Klaaszen Molenaar en Maria Weddering (Weddening / Widret)
Huwelijk  Grietje Pieters van Keulen, 24-09-1837. Terschelling. A.6 b 
Geboren  1815, Terschelling 
Overleden  09-05-1888, Terschelling. A.28  73 j. 
Ouders  Pieter Klaaszen van Keulen en Neeske Sipkes Jongkind 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.