1848 / Z.H.M.R.S. Beloningsmedaille aan Eelze Aukes Visser

Beloningsmedaille

 1848 De kleine zilveren medaille van de Z.H.M.R.S. aan Eelze Aukes Visser, inzake de redding der equipage van de Pruissische Schoener “SIRENE”, Kapitein Topf, op eene reis van Liverpool naar Hamburg, gestrand op een buitenrif van de Engelsmansplaat. De geredden werden te Moddergat en Wierum aangebracht.
  1848.gerben visser 
   
   
   
Vz.  Binnen een cirkel, een redder draagt een schipbreukeling het strand op, rechts nog twee redders met een schipbreukeling. In zee een sloep waarmee de geredden aan het strand zijn gebracht, met op de achtergrond het scheepswrak. Onder de afsnede: V.D.K.  
  Z.H.M.R.S. 
Kz.  Binnen een cirkel, een krans van eikenloof, waarbinnen een tekst gegraveerd. Omschrift: ZUID-HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN SCHIPBREUKELINGEN TE ROTTERDAM 
   
   
   
Maker  David van der Kellen
Techniek  Geslagen, aan de Rijksmunt te Utrecht
Materiaal  Zilver
Diameter / gewicht  42 mm 
Collectie   
Inv. nr.   
Literatuur  Mulder, C.P. Tot belooning van edele menschenvrienden, p.64[77]. CBG 1996 
Bronnen  www.marhisdata.nl , Kroniek 1848, p.3 en 4 / Tresoar
Bijzonderheden  Tevens werd een bedrag toegekend van NLG 10.- 
   
   
   
   
Persoon  Eelze Aukes Visser  
Geboren  15-11-1825, Moddergat, onder Nes. B.77 
Overleden  25-05-1899, Nes. A.57  73 j. 
Ouders  Auke Willems Visser en Gerritje Eelzes Visser 
Huwelijk  Rixtje Sipkes de Jong, 26-05-1855. Westdongeradeel. A.36 
Geboren  28-09-1829, Nes. B.71 
Overleden  29-12-1907, Nes. A.120  78 j. 
Ouders  Sipke Freerks de Jong Tytje Waeltjes Post 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.