1854 / Z.H.M.R.S. Beloningsmedaille aan C. Versteeg

Beloningsmedaille

 1854 De grote zilveren medaille van de Z.H.M.R.S. aan C. Versteeg, schipper van de te Vlaardingen te huis behoorende Hoeker ” VAARWEL”, inzake de redding, op den 26sten Februarij jl., op 54º.48′ N.B. en 4º.10′ O.L., der equipage, bestaande uit negen personen, van het in zinkenden staat verkeerende Engelsche Schoonerschip “WILLIAM & ELISA, te huis behorende te Greenwich, en hen veilig te Vlaardingen aan wal te brengen. Alsmede fl. 75.- om onder zijne equipage te verdelen.
Vz. Binnen een cirkel, een redder draagt een schipbreukeling het strand op, rechts nog twee redders met een schipbreukeling. In zee een sloep waarmee de geredden aan het strand zijn gebracht, met op de achtergrond het scheepswrak. Onder de afsnede: V.D.K.
Z.H.M.R.S.
Kz. Binnen een cirkel, een krans van eikenloof, waarbinnen een tekst gegraveerd. Omschrift: ZUID-HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN SCHIPBREUKELINGEN TE ROTTERDAM
Maker David van der Kellen
Techniek Geslagen, aan de Rijksmunt te Utrecht
Materiaal Zilver
Diameter / gewicht 54 mm
Collectie
Inv. nr.
Literatuur Mulder, C.P. Tot belooning van edele menschenvrienden, p.70[215]. CBG 1996
Bronnen www.marhisdata.nl , Kroniek 1854 / Rijksarchief Z.-Holland
Bijzonderheden
Persoon C. Versteeg
Geboren
Overleden
Ouders
Huwelijk
Geboren
Overleden
Ouders

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.