1671 / Kapitein Joost Verschuer

Kapitein Joost Verschuer

 1671 Op den dood van den manhaften Hr. Joost Verschuer, Capiteyn ordinaris voor ‘t Collegie van d’Edelmogende Heeren ter Admiraliteit in Amsterdam.
Vz. Gehelmd familiewapen, omgeven en rustend op wapentropheën, daarboven een krans, waarbinnen de tekst: Gestorven den 1.en Begraven den 7.en van Wijnmaend 1672 / Zijnde de 46.en Verjaerdagh van Zijn E. Geboorte.
verschuer.kz.
Kz. Twee engelen houden een gevleugelde zandloper en een gedrapeerde cartouche, waarbinnen gegraveerd een elfregelige tekst: ter Gedachtenisse van D.E Manhaften / Hr. JOOST VERSCHVER / Capiteijn ordinarus Voort. Coelegie van / d’ Edelmogende Heren ter Admiraliteijt / in Amsterdam. / QUO FATA TRAHUNT / Verschuer, die stael noch vuer der vijanden ontzagh / Gewoon zijn lijf ten dienst vant vaderland te wagen / Daer Sweed en Brit en Turck getuijgenis af dragen / Stierf Roem Rijk gun den Held dat hij zoo Rusten magh / D.H.
verschuer.vz
Maker
Techniek Gedreven / plaquettepenning
Materiaal Zilver verguld
Diameter / gewicht 104 mm / 223 gr.  (99 mm)
Collectie KPK
Inv. nr.
Literatuur KPK I, p. 149/9.1047 / M.H. 589
Bronnen Aanwinst 1898 / 28-12-1914 gestolen
Bijzonderheden
Persoon Joost Jacobs Verschuer
Geboren 07-10-1625
Overleden Okt. 1671. Amsterdam.  Nieuwe Voorstraat. Begraven 7 okt. 1671 in de Nieuwe Kerk en Engelsche Kerk.
Ouders Jacob Joosten Verschuer en Jammeken Vermeij

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.