1867 / Aan Pieter Klaaszen Knop

Beloningsmedaille

 1867 Vanwege de Koning aan Pieter Klaaszen Knop, opvarende van de Terschellinger Loodsboot No.1, inzake de redding der equipage van de Engelse Brik “ADMIRAL”, Kapitein Williams, met verfhout van Jamaica naar Hamburg bestemd en op Terschelling gestrand. Bij het Koninklijk besluit wordt melding gemaakt van een Russisch schip.
  1867.williams 
  loodsrinkelaar 
  Een Loodsrinkelaar, d Deventer, Willem Anthonie van(1849). Coll. Het Scheepvaartmuseum Amsterdam. Inv. nr. A.0863(31) 
Vz.  Binnen een cirkel, buste van Koning Willem III naar rechts. Op de halsafsnede: V.D.KELLEN.F. Omschrift: WILLEM III KONING DER NED.G.H.V.L. 
  willem II 
Kz.  Opschrift binnen een samengevlochten krans van eiken- en laurierbladeren: VOOR / MENSCHLIEVEND / HULPBETOON 
   
   
   
   
Maker  David van der Kellen 
Techniek  Geslagen, aan de Rijksmunt te Utrecht 
Materiaal  Brons 
Diameter / gewicht  50 mm 
Collectie   
Inv. nr.   
Literatuur  Mulder, C.P. Een bewijs van goedkeuring en tevredenheid, p.96(648). CBG 2005 / K.B. 31-12-1837 (Voor de redding van de equipage van een Russisch schip)
Bronnen  www.marhisdata.nl , Kroniek 1867, p.250, 252, 259-260 / Sweijs / Tresoar / www.maritiemdigitaal.nl  
Bijzonderheden   Tijdens deze redding kwamen alle opvarenden van de Loodsboot No. 4 om het leven.
  1867.loodsboot4 
   
   
   
Persoon  Pieter Klaaszen Knop 
Geboren 23-03-1837, Terschelling. B.4 
Overleden 15-06-1916, Terschelling. A.30  79 j. 
Ouders Klaas Jansz Knop en Klaaske Stevens Krul 
Huwelijk  Zibbeltje Pieters Stada, 29-10-1863.  Terschelling. A.29
Geboren  21-01-1837, Terschelling. B.2 
Overleden   
Ouders  Pieter Jilles Stada en Hieke Siebrands de Vries

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.