1859-60 / Z.H.M.R.S. Beloningsmedaille aan M. Kwakkelstein / Kwakkelsteijn

Beloningsmedaille

1859-60 De kleine zilveren medaille van de Z.H.M.R.S. aan M. Kwakkelstein, voerende de te Vlaardingen te huis behorende Hoeker “JONGE WOUTER”.
1859.wouter
 HOEKER
Een éénmast Koopvaardij-Hoeker. Tekening d. Gerrit Groenewegen
Vz. Binnen een cirkel, een redder draagt een schipbreukeling het strand op, rechts nog twee redders met een shipbreukeling. In zee een sloep waarmee de geredden aan het strand zijn gebracht, met op de achtergrond het scheepswrak. Onder de afsnede: VDK.
Z.H.M.R.S.
Kz. Binnen een cirkel, een krans van eikenloof, waarbinnen een tekst gegraveerd. Omschrift: ZUID-HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN SCHIPBREUKELINGEN TE ROTTERDAM
Maker David van der Kellen
Techniek Geslagen, aan de Rijksmunt te Utrecht
Materiaal Zilver
Diameter / gewicht 42 mm
Collectie
Inv. nr.
Literatuur Mulder, C.P. Tot belooning van edele menschenvrienden, p.75[335]
Bronnen www.marhisdata.nl , Kroniek 1856, p.140 / Kroniek 1859, p.102 / Kroniek 1860, p.15 / Stadsarchief Vlaardingen ISIS / www.delpher.nl
Bijzonderheden NRC 28-10-1856 / Vlaardingen, 27 0ktober. Heden is van de werf ” ‘s Lands Welvaren”, toebehorende aan de heer A. van der Werff de Willigen, met het beste gevolg te water gelaten het Hoeker-Buisschip genaamd de “JONGE WOUTER”, voor rekening van de heren W. van Rossem & Zonen alhier, bestemd voor de haringvisserij en zullende gevoerd worden door M. Kwakkelstein. De “JONGE WOUTER” was een Hoeker van Tonn. 82 / 43 lasten en voer voornamelijk ter Koopvaardij. Zie de aantekening bij het huwelijk van Machiel Kwakkelstein en Antje Brouwer: (Stuurman / schipper ter Koopvaardij). Zie ook de aankondigingen in de NRC
Persoon Machiel Kwakkelstein
Geboren 17-03-1835, Vlaardingen
Overleden 26-08-1897, Vlaardingen.  62 j.
Ouders Machiel Kwakke(l)stein en Leentje Zijderveld
Huwelijk Antje Brouwer, 17-09-1858. Vlaardingen
Geboren 09-10-1834, Vlaardingen
Overleden 26-09-1891, Vlaardingen.  56 j.
Ouders Kornelis Brouwer en Geertruij Struijs

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.