1858 / Z.H.M.R.S. Beloningsmedaille aan M. van den Berge

Beloningsmedaille

 1858 De grote zilveren medaille van de Z.H.M.R.S. aan M. van den Berge, sloepschipper te Brouwershaven, inzake de redding der equipage van de Ligter “VROUW MEGGELINA”, Kapitein G.F. Cunes, hetwelk door een hevige Z.W. storm van zijn anker was weggeslagen en voor het gat der zoogenaamden Paardeplaat dreef. De sloepschippers D, Walraven en M. van den Berge begaven zich met vijf hunner onderhoorigen manschappen, in de sloep van den heer J. de Kater, agent der N.H.M, naar het schip, hetwelk zij na het doorstaan van grootte gevaren mogten bereiken. Na het afbrengen van de bemanning viel het op zijde en zonk.
Vz. Binnen een cirkel, een redder draagt een schipbreukeling het strand op, rechts nog twee redders met een schipbreukeling. In zee een sloep waarmee de geredden aan het strand zijn gebracht, met op de achtergrond het scheepswrak. Onder de afsnede: V.D.K.
Z.H.M.R.S.
Kz. Binnen een cirkel, een krans van eikenloof, waarbinnen een tekst gegraveerd. Omschrift: ZUID-HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN SCHIPBREUKELINGEN TE ROTTERDAM
Maker David van der Kellen
Techniek Geslagen, aan de Rijksmunt te Utrecht
Materiaal Zilver
Diameter / gewicht 54 mm
Collectie
Inv. nr.
Literatuur Mulder, C.P. Tot belooning van edele menschenvrienden, p.74[309]. CBG 1996
Bronnen www.marhisdata.nl , Kroniek 1858 / Rijksarchief Z.-Holland / Delpher: Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad 30-07-1858, p.2
Bijzonderheden
Persoon M. van den Berge
Geboren
Overleden
Ouders
Huwelijk
Geboren
Overleden
Ouders

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.