1866 / Association Scientifique de France / Beloningsmedaille aan Jan Remkes Smit

Beloningsmedaille

 1866 De gouden beloningsmedaille van de “Association Scientifique de France” aan Jan Remkes Smit, vanwege ingezonden en bekroonde journalen.
De HOOFDDIRECTEUR van het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut berigt met groot genoegen, dat de Association Scientifique de France, op zijne voordragt, drie GOUDEN MEDAILLES heeft toegewezen aan de Heeren H.G. Surie, J.R. Smit en J. de Boer, Gezagvoerders van de Schepen “ALMONDE”, “OCEAAN” en “IDA MARIA DE RAADT”, voor hun uittreksels uit hunne JOURNALEN, die door het Instituut naar Parijs zijn opgezonden. Hij hoopt van de Heeren te vernemen, of zij er op gesteld zijn, dat er pogingen worden aangewend om, inplaats van zoodanigen Gouden Medaille, de waarde of eenig Instrument van ongeveer gelijke waarde te verkrijgen.
Vz. Gelauwerde buste van Keizer Napoléon III naar links. Onder de halsafsnede: …  Omschrift: NAPOLÉON III EMPÉREUR
Kz. Binnen een samengevlochten lauwerkrans de tekst: A / J.R. SMIT /1866. Omschrift: ASSOCIATION SCIENTIFIQUE DE FRANCE OBSERVATIOS MÉTÉOROLOGIQUES 1866
Maker
Techniek Geslagen en gegraveerd
Materiaal Goud
Diameter / gewicht
Collectie
Inv, nr.
Literatuur
Bronnen Delpher: N.R.C. 01-06-1866, p.6
Bijzonderheden Het IJzeren Clipper-Fregat “OCEAAN”  werd in 1857 gebouwd op de werf van Fop Smit te Kinderdijk. Tonn. 920. Afm. 52.91 x 10.40 x 6.38 ellen en duimen. Rederij Louis Beinfait & Zn. Amsterdam.
Overleden
Ouders Jan Remkes Smit en Isabella ASppelton
Huwelijk Anna Catharina de Visser, 27-06-1861. Amsterdam. Reg.6/fol.2
Geboren 15-06-1828, Dordrecht
Overleden
Ouders Alexander de Visser en Petronella Elisabeth van Asperen

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.