1847 / Z.H.M.R.S. Beloningsmedaille aan Frederik Adriaan Gerard Calten

Beloningsmedaille

 1847 De kleine zilveren medaille van de Z.H.M.R.S. aan F.A.G. Calten, adelborst van Zr.Ms. Kuilkorvet  “JUNO”, gecommandeerd door Kapitein ter zee Willem Stort, inzake de redding van negen opvarenden van de Spaansche Brik “LA BELLA ANTONIA”, Kapitein Don Domingo L. Avebedo.
  w.stort.1847 
  zr.ms.juno 
  Zr. Ms. “JUNO”. (1833-1871). Foto van een schilderij of tekening. Collectie N.I.M.H. Inv. nr. 003997 
   
Vz.  Binnen een cirkel, een redder draagt een schipbreukeling het strand op, rechts nog twee redders met een schipbreukeling. In zee een sloep waarmee de geredden aan het strand zijn gebracht, met op de achtergrond het scheepswrak. Onder de afsnede: VDK
  Z.H.M.R.S. 
Kz.  Binnen een cirkel, een krans van eikenloof, waarbinnen gegraveerd: F.A.G. CALTEN / 26 December / 1846. Omschrift: ZUID-HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN SCHIPBREUKELINGEN TE ROTTERDAM 
   
   
   
Maker  David van der Kellen
Techniek  Geslagen, aan de Rijksmunt te Utrecht 
Materiaal  Zilver
Diameter / gewicht  42 mm 
Collectie   
Inv. nr.   
Literatuur  Mulder, C.P. Tot belooning van edele menschenvrienden, p.63[60]. CBG 1996 / Vermeulen, A.J. De schepen van de Koninklijke Marine en die der gouvernementsmarine 1814-1962, p.18
Bronnen  www.marhisdata.nl , Kroniek 1846 Delpher / Opregte Haarlemsche Courant 09-03-1847, p.6 / 13-03-1847, p.2 / Nederlandsche Staatscourant 06-02-1847, p.2 (Extract uit het journaal, gehouden aan boord van Zr. Ms. “JUNO”.) / CBG, familieberichten
Bijzonderheden   
  1851.calten 
  CBG, familieberichten. 
   
   
Persoon  Frederik Adriaan Gerard Calten 
Geboren  05-06-1826, Helder. (1828, Medemblik)  
Overleden  06-10-1851, Paramaribo. Reg. Medemblik 12-06-1852. A.38  23 j. 
Ouders  Jan Nicolaas Calten en Johanna Veenboer 
   
   
   
   

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.