1677 / Capt. Pieter Goutschalck / L.III.225

Capt. Pieter Goutschalck

 1677 Beloningspenning aan Capt. Pieter Goutschalck door de Heeren Reeders van het schip “LIVORNE”, voor zijn betoonde dapperheydt tegen de aanval van zeven Franse oorlogsschepen en het veilig naar de haven brengen van zijn schip en de bemanning.
   
   
   
Vz.  Geheel gegraveerde voorstelling van het gevecht tussen de “LIVORNE” en twee Franse oorlogsschepen die haar dreigen te enteren. De overige schepen op enige afstand.
  1677.goutschalck 
Kz.  Binnen een cirkel, 12 regelig gedicht door D. Schelte. In het omschrift: DOOR DE HEEREN REEDERS VAN ‘T SCHIP LIVORNE GESCHONKEN AAN HUN CAPt. PIETER GOUTSCHALCK, VOOR SYN DAPPERHEYDT EN TROUW, GETOOND VOOR ‘T CANAL, ONDER 7 FRANCE OORLOG SCHEPEN, den 20 julij 1677* 
   
   
   
   
   
Maker   
Techniek  Gegraveerd 
Materiaal  Goud, met oog en ketting / zilver 
Diameter / gewicht  84 mm / 47.5 gr. 
Collectie  KPK 
Inv. nr.   
Literatuur  KPK I, p.177.1242 / v. Loon III, p.225
Bronnen  Nederlandse Historische Bronnen 5
Bijzonderheden  Medio maart 1672 werd een konvooi van zeventig zeilen, waaronder vele Smyrnavaarders, zoals Capt. P. Goutschalck met zijn schip de “STAD ROTTERDAM”, onder commando van de Zeeuwse kapitein Adriaan de Haze, van Cadiz uitgezeild voor het vaderland, ter hoogte van Wright door een Engels eskader overvallen. Slechts een drietal koopvaarders werd door de Engelsen buitgemaakt. De Haze sneuvelde tijdens dit treffen en onder Kapt. Du Bois kwam een twaalftal koopvaarders eind maart 1672 voor Hellevoetsluis ten anker. De overige schepen waren voor Amsterdam en Rotterdam bestemd.
  (R.E.J. Weber, ‘De aanval op de Smyrnavloot van 1672′. Marineblad, LI (1936) 810-819. 
   
   
 Persoon Pieter Goutschalck 
Geboren   
 Overleden Sept. 1683 op de Brouwersgracht te Amsterdam. Bijgezet in de Westerkerk d.d. 30 september 1683 
 Huwelijk Susanna Blocq / Block 
   
   
   
   

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.