1848 / Z.H.M.R.S. Beloningsmedaille aan Gerben Eelzes Visser

Beloningsmedaille

 1848 De kleine zilveren medaille van de Z.H.M.R.S. aan Gerben Eelzes Visser, inzake de redding der equipage van de Pruissische Schoener “SIRENE”, Kapitein Topf, op eene reis van Liverpool naar Hamburg, gestrand op een buitenrif van de Engelsmansplaat. De geredden werden te Moddergat en Wierum aangebracht.
  1848.gerben visser 
   
   
   
Vz.  Binnen een cirkel, een redder draagt een schipbreukeling het strand op, rechts nog twee redders met een schipbreukeling. In zee een sloep waarmee de geredden aan het strand zijn gebracht, met op de achtergrond het scheepswrak. Onder de afsnede: V.D.K.  
  Z.H.M.R.S. 
Kz.  Binnen een cirkel, een krans van eikenloof, waarbinnen een tekst gegraveerd. Omschrift: ZUID-HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN SCHIPBREUKELINGEN TE ROTTERDAM 
   
   
   
Maker  David van der Kellen
Techniek  Geslagen, aan de Rijksmunt te Utrecht
Materiaal  Zilver
Diameter / gewicht  42 mm 
Collectie   
Inv. nr.   
Literatuur  Mulder, C.P. Tot belooning van edele menschenvrienden, p.64[70]. CBG 1996 
Bronnen  www.marhisdata.nl , Kroniek 1848, p.3 en 4 / Tresoar /  www.spanvis.nl / De ramp van Moddergat
Bijzonderheden  Gerben Eelzes Visser was één der visschers die verdronk bij de ramp van Moddergat. Hij was schipper van de WL3 “ZELDENRUST”. Lees hiervoor het uitgebreide verslag van R. IJbema en H. de Haan op de website van Roelie Spanjaard Visser / www.spanvis.nl
  Tevens werd een bedrag toegekend van NLG 10.- 
   
   
   
Persoon  Gerben Eelzes Visser 
Geboren  20-10-1820, Nes 
Overleden  06-03-1883, op zee. WL3/ZELDENRUST 
Ouders  Eelze Taekes Visser en Antje Gerbens van der Ley 
Huwelijk  Hendrikje Douwes Jansma, 07-02-1856. Westdongeradeel. A.1 
Geboren  06-12-1818, Westdongeradeel 
Overleden  19-06-1881, Westdongeradeel 
Ouders  Douwe Jans Jansma en Grietje Hendriks Dijkstra 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.