1850 / Z.H.M.R.S. Beloningsmedaille aan John Owen

Beloningsmedaille

 1850 De grote zilveren medaille van de Z.H.M.R.S. aan John Owen, chief officer van de te Port of Sunderland te huis behorende Bark “BLANCHE”, commander John Hill Abram, inzake de redding van twee-en-twintig personen der equipage en personen van het op den 25 Maart l.l. op 28º Z.B. en 75º O.L. van Greenwich, in een hevige storm ontmastte en daarna, op zijne te huis reis van Moulmine, gezonken Nederlandsche Fregatschip “MADURA”, gevoerd geweest door Kapitein P.D. Nap, hier ter stede behorende, zijnde deze twee-en-twintig personen aan de Kaap de Goede Hoop, veilig aan wal gebragt.
Vz. Binnen een cirkel, een redder draagt een schipbreukeling het strand op, rechts nog twee redders met een schipbreukeling. In zee een sloep waarmee de geredden aan het strand zijn gebracht, met op de achtergrond het scheepswrak. Onder de afsnede: V.D.K.
Z.H.M.R.S.
Kz. Binnen een cirkel, een krans van eikenloof, waarbinnen een tekst gegraveerd. Omschrift: ZUID-HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN SCHIPBREUKELINGEN TE ROTTERDAM
Maker David van der Kellen
Techniek Geslagen, aan de Rijksmunt te Utrecht
Materiaal Zilver
Diameter / gewicht 54 mm
Collectie
Inv. nr.
Literatuur Mulder, C.P. Tot belooning van edele menschenvrienden, p.66[122]. CBG 1996
Bronnen www.marhisdata.nl , Kroniek 1840 / J. van Sluijs / www.spanvis.nl/koopvaardij / wijers genealogie / Delpher: NRC 18-10-1850, p.2
Bijzonderheden Voor speificaties van de “MADURA”, zie: www.spanvis.nl/koopvaardij
Persoon John Owen
Geboren
Overleden
Ouders
Huwelijk
Geboren
Overleden
Ouders

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.