1897 / Z.H.M.R.S. Beloningsmedaille aan Jan Groeneveld

Beloningsmedaille

 1897 De kleine bronzen medaille van de Z.H.M.R.S. aan Jan Groeneveld, stuurman op de te Vlaardingen thuis behorende Vischsloep Vlaardingen 174 “VOORAAN”, van de Loggermaatschappij, schipper Dirk van Dorp, inzake de redding der equipage van Groninger Kof “WENDELINA WICHERDINA”, Kapitein F.J. Venema, op eene reis van Newcastle naar Thisted, geladen met stukgoed, op de Noordzee gezonken.
sloepschip
Tekening van een sloepschip. Anoniem. 33.2 x 51.9 cm. Collectie Het Scheepvaartmuseum Amsterdam. Inv. nr. A2189 / www.maritiemdigitaal.nl
Vz. Binnen een cirkel, een redder draagt een schipbreukeling het strand op, rechts twee andere redders met nog een schipbreukeling. In zee een sloep waarmee de geredden aan het strand zijn gebracht, met het scheepswrak op de achtergrond. Onder de afsnede: VDK.
z.h.m.r.s.brons
Kz. Binnen een cirkel, een krans van eikenloof, waarbinnen een gegraveerde tekst. Omschrift: ZUID-HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN SCHIPBREUKELINGEN TE ROTTERDAM
Maker David van der kellen
Techniek Geslagen aan de Rijksmunt te Utrecht
Materiaal Brons
Diameter / gewicht 42 mm
Collectie
Inv, nr.
Literatuur Mulder, C.P. tot belooning van edele menschenvrienden, p.90[695]. CBG 1996
Bronnen www.marhisdata.nl / www.maritiemdigitaal.nl  / WieWasWie / Stadsarchief Vlaardingen ISIS / Rotterdamsch Nieuwsblad 17-05-1898, p.6 / Staatscourant 22-07-1897
Bijzonderheden Nog werd bij Koninklijk Besluit aan elk van de redders een bronzen medaille toegekend.
Persoon Jan Groeneveld
Geboren
Overleden
Ouders
Huwelijk
Geboren
Overleden
Ouders

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.