1660 / Vertrek van Karel II uit Scheveningen / L.481,1

Vertrek van Karel II

 1660 Op het vertrek van Karel II uit Scheveningen.
   
Vz,  Binnen een cirkel, borstbeeld van Karel II van voren, op de borst de versierselen behorende bij de Orde van de Kouseband. Omschrift: CAROLVS.D.II. In het veld bloemversierselen.  
  1660.l.481.1 
Kz.  Onder de op haar hoorn blazende engel, een lint houdende met de tekst: SOLI DEO GLORIA, gezicht op de vloot waarmee Karel II afvaart naar Engeland. Daaronder een schelp met de tekst: S.M. is uit Hollant van Scheveling afgevaren naer sijn Conincrijken Aº.1660 junij 2. Omschrift: IN NOMINE MEO EXALTABITUR CORNUEIUS.PSAL.89. bloem 
   
   
   
Maker  P. van Abeele 
Techniek  Geslagen 
Materiaal  Zilver 
Diameter / gewicht  70 mm 
Collectie  KPK 
Inv. nr.   
Literatuur  KPK I, p.126.898  / v. Loon II,  p.481.1 / Franks I, p.457.47
Bronnen  www.scheepvaartpenningen.nl  
Bijzonderheden   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.