1845 / De N.Z.H.R.M. Beloningsmedaille aan Lolke Hendriks Wagenaar

Beloningspenning

 1888 De N.Z.H.R.M. aan Lolke Hendriks Wagenaar, inzake de redding van drie opvarenden van de Deensche Galjoot “REGINA DANIAE”, Kapitein J.W. Krap.
Ameland den 23 October. Gisteren morgen is alhier gestrand en kort daarna verbrijzeld, het Deensch Galjootschip ” REGINA DANIAE”, Kapitein J.W. Krap, met een lading garst van Holbech naar Amsterdam gedestineerd. Het gelukte de reddingboot van Nes pas bij de zesde poging, tijdens het totaal verbrijzelen van het schip, de drie overgebleven en van het schip afgeslagen schepelingen uit volle zee op te visschen, in de boot te brengen en behouden aan het strand te landen. Het betrof hier de Kapitein, de stuurman en een scheepsjongen. Eén matroos was reeds den vorigen avond overboard geslagen en verdronken en twee anderen verdronken bij, of voor, het verbrijzelen van het schip. (Ingekort). Bij de zes verscheidene pogingen om het schip te bereiken en de equipage te redden bestond de bemanning van de reddingboot uit steeds verchillende samenstelling. Slechts de roeiers van de zesde poging werden beloond. Zie verder: “REGINA DANIAE”.
Vz. Binnen een cirkel, drieregelige tekst: REGINA DANIAE / Lolke H. Wagenaar / 22.OCTOB.845.
Kz. Binnen een cirkel, een krans van eikenloof, waarbinnen de tekst: OPGERIGT / IN DEN JARE /1824. Omschrift: NOORD-EN ZUID-HOLLANDSCHE REDDING-MAATSCHAPPIJ
Maker
Techniek Geslagen en gegraveerd
Materiaal Brons
Diameter / gewicht 54 mm
Collectie
Inv. nr.
Literatuur
Bronnen Delpher: Leeuwarder Courant, 28-10-1845, p.2 / Arnhemsche Courant, 29-10-1845, p.2 / Tresoar / Dhr. van der Plas, Maritiem Museum Katwijk / Jan van Beelen, Maritiem Museum Katwijk
Bijzonderheden
Van Deensche beloningsmedailles inzake deze redding is mij nog niets bekend.
Persoon Lolke Hendriks Wagenaar
Geboren 1799, Nes. Ameland
Overleden 25-05-1858, Ameland. B.5  60 j.
Ouders Hendrik Lolkes Wagenaar en Iebeltje Jacobs de Beer
Huwelijk Janke Jans Joosten, 08-04-1832. Ameland. A.3
Geboren 14-01-1806, Ballum; Ged. 02-02-1806. Ameland
Overleden 01-03-1888, Ameland. A.13  82 j.
Ouders Jan Tjerks Joosten en Anna Katrina Pank / Katrina Fransen

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.