1883 / Aan H.C. Haacke, vanwege scheepsjournalen.

Beloningspenning

 1883 Aan H.C. Haacke, vanwege scheepsjournalen. Vlagnr. A.870 / Collegie Zeemanshoop Amsterdam.
   
   
   
Vz.  Buste van Koning Willem III naar rechts, onder de halsafsnede: J.P.M.MENGER.F. Omschrift: WILLEM III KONING DER NED.G.H.V.L. 
  1883.haacke 
Kz.  Binnen een eikenloof krans, versierd met bloemen, de tekst: AAN / H. C. HAACKE / SCHEEPSGEZAGVOERDER / IN DE GROOTE VAART / ALS ERKENNING VAN ZIJNE / AAN DE / WETENSCHAP DER ZEEVAART / DOOR OVERLEGGING / VAN UITMUNTENDE / SCHEEPSJOURNALEN / BEWEZEN DIENSTEN / VAN WEGE / DEN KONING / 1883
   
  haacke 1914 
  Bron: CBG / familieberichten/ foto’s 
   
   
Maker  Johan Philip Matthias Menger 
Techniek  Geslagen 
Materiaal  Zilver 
Diameter / gewicht  50 mm / 62 mm 
Collectie  Het Scheepvaartmuseum Amsterdam 
Inv. nr.  A.0040(05) 
Literatuur   
Bronnen   
Bijzonderheden  Hinrich Carl Haacke wordt den 28 augustus 1858 ingenomen als kweekeling op de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam. Vader, Hinrich Carl Haacke, Koopvaardij Capitein. Wonende op Boomsloot Nr. 302. Den 2 nov. 1860 geplaatst als jongen op het schip van zijn vader, de Bark “ALCYONE”, gage f. 8.-. Op 4 maart 1862 geplaatst als ligtmatroos op hetzelfde schip, naar Soerabaija voor Amsterdam. !4 januarij 1863 eervol ontslagen. In 1871 wordt hij, als gezagvoerder van het Fregat “AMSTEL”, lid van het Collegie Zeemanshoop te Amsterdam, met vlagnr. 870 / Zijn jongere broer, Abram Carl, 2 sept. 1865 ingenomen op de Kweekschool, wordt de 16 julij 1869 geplaatst als Ligtmatroos op de “ALCYONE”, Kapt. Kruysinga, voor Java. Op deze reis de 9e oct. 1869 overleden.
  amstel.1874 
  Het Composiet-Fregat Amstel, afgemeerd in de Houthaven te Amsterdam. Collectie: Het Scheepvaartmuseum Amsterdam. Inv. nr 1996.1345 / www.maritiemdigitaal.nl  
  haacke 1913 
Persoon  Heinrich Carl Haacke 
Geboren  04-04-1844, Amsterdam 
Overleden  03-12-1913, Amsterdam.  69 j 
Ouders  Hinrich Carl Haacke en Hendrika Henken 
Huwelijk  Geertruy Jong, 19-10-1871. Amsterdam. Reg.10/fol.IV 
Geboren  08-08-1848, Amsterdam 
Overleden  26-11-1914, Amsterdam 
Ouders  Albert Jong en Geertruij Minne 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.