1808 / Pronk, Claes Cors / Scheveningen

Beloningspenning / Eerepenning

1808 Claes Cors Pronk, Bomschipper
Vz.
Kz.
Maker Onbekend
Techniek Geslagen
Materiaal Goud
Diameter / gewicht 35 mm / 50.2 gr.
Collectie KPK / ex. uit de collectie Mr. S. van Gijn, Dordrecht
Inv. nr. 3867
Literatuur KPK II, p.248.3867 / Nahuijs I, pag.130 / Pl.IX.61
Bronnen Delpher: Het Nieuws van den dag 18-05-1901, p.6 / KPK
Bijzonderheden Bij dekreet van 25 April 1808 (no.25), toegekend aan Claes Cors Pronk te Scheveningen, die zijn door de Engelschen veroverde Bomschuit aan den vijand wist te ontrukken en behouden te Scheveningen binnenbracht.
In den aanvang van April 1808 werd een Scheveningsche Bom door de Engelschen genoomen; de flinke schipper Pronk echter wist zijn bewakers op zijn beurt gevangen te nemen, en bracht schip en Engelschen veilig in Scheveningen binnen. Koning Lodewijk Napoeon schonk hem ter belooning voor deze wakkere daad een gouden penning, ter waarde van 16 dukaten; zijnde een afslag in goud van den Rijksdaalder 1808, waarvan de aanwijzing der waarde op de keerzijde werd afgenomen. Dit stuk werd op 21 Mei 1808 plechtig aan Pronk uitgereikt door den Minister van Financiën. Thans (18-05-1901) door Mr. S. van Gijn te Dordrecht, geschonken aan het Penning-cabinet in Den Haag.
Persoon Claes Cors Pronk

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.