1908 / N. & Z.H.R.M. Beloningsmedaille aan R. Buijl

Beloningsmedaille

 1908 De zilveren medaille van de N. & Z.H.R.M. aan R. Buijl, inzake de redding van vijf opvarenden van de Italiaanse Schoener “FERNANDO”, Kapitein Francisco Arpe, met hout van Riga naar Swansea, de 22e november 1908 van Cuxhaven naar zee gesleept door de “VULCAN”. Ter hoogte van Terschelling brak de sleeptros en strande de “FERNANDO” in de gronden bij Terschelling, na vergeefse pogingen te hebben gedaan om zeilen bij te zetten.
   
   
   
   
Vz.  Aan Rijnder Buijl “FERNANDO” 24 november 1908 
   
Kz.  Binnen een cirkel, een samengevlochten krans van lauriertaken, waarbinnen een drieregelige tekst: OPGERIGT / IN DEN JARE / 1824. Omschrift: NOORD-EN ZUID-HOLLANSCHE REDDING-MAARSCHAPPIJ 
   
   
   
Maker   
Techniek  Geslagen en gegraveerd
Materiaal  Zilver 
Diameter / gewicht  42 mm 
Collectie  Reddingmuseum Dorus Rijkers, Den Helder 
Inv. nr.  B1136 
Literatuur   
Bronnen  www.marhisdata.nl , Kroniek 1908, p. 65-66 en 68 
Bijzonderheden  Drie redders van de reddingboot “WEST-TERSCHELLING” verdronken bij het omslaan van de boot, Hendrik Cornelis Former, Steven Knop en Teunis Brouwer. Slechts H.C. Former werd teruggevonden en kon ter aarde worden besteld. Ter vervanging van verloren gegane boot werd een zelfrichtende gestationeerd
   
   
   
   
Persoon  Rijnder Buijl 
Geboren  24-05-1872, Terschelling. A.41 
Overleden  30-12-1952, Den Helder. A.335  80 j. 
Ouders  Johannes Foppes Buijl en Japke Rijnders Groendijk 
Huwelijk  Trijntje Klijn, 11-02-1897. Terschelling 
Geboren  15-06-1875, West Terschelling. A.36 
Overleden   
Ouders  Hessel Jacobs Klijn en Dieuwertje Annes Dijkstra 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.