1825 / F. H. Zeylstra / Zeemanshoop A43/22/10

Beloningsmedaille

 1825 Aan Gezagvoerder F.H. Zeylstra, vanwege bewezen diensten tijdens de Watervloed van 1825 in Noord-Holland. De zilveren medaille der 1e grootte.
Vz. Binnen een cirkel, buste van Koning Willem I naar links. In de halsafsnede: ….(Schouberg) Omschrift: WILLEM KONING DER NEDERL.G.H.V. LUXEMB.
1825.krayer
Kz. Binnen een cirkel, een samengevlochten krans van eikenloof, waarbinnen een veertienregelige tekst: VOOR / F.H. ZEYLSTRA / TER BELOONING / EN ALS EEN BLYK / VAN ZYNER MAJESTEITS / HOOGE TEVREDENHEID / EN GOEDKEURING / VOOR BEWEZENE UITSTEKENDE / DIENSTEN / BY GELEGENHEID / VAN DEN WATERVLOED / IN NOORDHOLLAND / IN FEBRUARY / MDCCCXXV
 Maker J.P. Schouberg
Techniek Geslagen
Materiaal Zilver
Diameter / gewicht 56 mm
Collectie
Inv. nr.
Literatuur Dirks I, p.196.194* / Mulder, C.P. Een bewijs van goedkeuring en tevredenheid, p.77(127) / College Zeemanshoop 1822-1972, p.9 en Bijlage 3, p.82.
Bronnen Cat. Historische Tentoonstelling Friesland 1877, p.93.238 / www.marhisdata.nl / Kroniek 1820, p.27 en 29. Kroniek 1837 / CBG, familieberichten.
Bijzonderheden  Zie ook de penning 1825 op de Watervloed.
Focke Hiddes Zeylstra was lid van het Collegie “Zeemanshoop” te Amsterdam. Zijn vlagnrs. waren A43/22/10. Met Vlagnr. 43 was hij gezagvoerder op het Fregat “MARIA” van reederij Jan Spiering Walraven te Amsterdam. De “MARIA” werd in 1831 te Darthmouth afgekeurd. Focke Hiddes Zeylstra werd vervolgens gezagvoerder op het tweedeks Fregat “LOUISA BARBERA”, reederij Ludovicus Nicolle te Amsterdam.
Persoon Focke Hiddes Zeylstra
Geboren 10-11-1791; Ged. 20-11-1791, Staveren
Overleden 02-07-1862, Amsterdam.  70 j.
Ouders Hidde Foekes Zeilstra en Antje Heinsius
Huwelijk Pietertje Hendriks Trip, 25-12-1812, Staveren. A.3
Geboren 28-08-1793; Ged. 15-09-1793, Staveren
Overleden 10-04-1863, Amsterdam.  69 j.
Ouders Hendrik Fokeles Trip en Wypkjen Aukes Lootsma. Ook vermeld als Bootsma

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.