1880 / Prijspenning / Beloningsmedaille aan Klaas Spits

Beloningspenning

 1888 De  Prijspenning van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen te Amsterdam aan Klaas Spits.
Vz. Vrouw buigt zich over een drenkeling, met haar linkerhand de dood keerend, klaar staande met zijn zeis. Achter haar liggen enige voorwerpen. Op de achtergrond, als symbool voor de redding, ‘t (Behouden) Huys, daarnaast een boom en struiken in bloei. Omschrift: REDDITUR HIC ENECTUS AQUIS PATRIAEQUE SUISQUE. (Deze, in de wateren gesmoord, wordt aan het vaderland en aan de zijnen teruggegeven.)
Kz. Binnen een samengevlochten krans van eikenloof een drieregelige tekst: K.SPITS / TERSCHELLING / MDCCCLXXX (1880). Omschrift: OB SERVATUM CIVEM.EX DONO SOCIET.AMSTELAED.MDCCLVII (Opgerigt 1767). (Wegens het redden van eenen burger, tot een geschenk van de Maatschappij te Amsterdam.)
Maker J.G. Holtzhey
Techniek Geslagen en gegraveerd
Materiaal Zilver
Diameter / gewicht  mm
Collectie Museum ‘t Behouden Huys, Terschelling
Inv. nr. V3038
Literatuur Beschrijving der Nederlandsche Historie-Penningen, vervolgen op Mr. Gerard van Loon. Deel V, p. …/ Nº. 399 (Afgebeeld)
Bronnen Algemeen Handelsblad 26-06-1880, p.1
Bijzonderheden Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad, Zaterdag 26 Junij 1880, p.7. Dankbetuiging. Met het grootste genoegen bericht de ondergetekende, dat bij hem zijn ingekomen de volgende giften voor de visschers Spits, de Haan e.a., die bij eene schipbreuk en poging tot redding, door ‘t zinken van hun schuitje, hun armoedige plunje en hun eenig middel van bestaan verloren: Van de Administratie van het Handelsblad f.165.93; van M., voor koene mannen, postwissel f.250.-. Aller hartelijke dank aan de edele gevers! Dan nog eenige woorden van P.J. Wichers. Terschelling, 26 Junij 1880.
Persoon Klaas Spits
Geboren 19-06-1854, Westerschelling. A.32
Overleden 25-11-1946, Terschelling. A.42  92 j.
Ouders Jelle Jacobs Spits en Eegjen Klaaszen Tot
Huwelijk Johanna Frederica Krul, 22-04-1875. Terschelling. A.13
Geboren 12-05-1851, Westerschelling. A.35
Overleden 25-02-1924, Terschelling. A.8  72 j.
Ouders Pieter Stevens Krul en Hester Lieuwen Bos

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.