1873 / Association Scientifique de France / Beloningsmedaille aan H.C. Haacke Jr.

Beloningsmedaille

 1873 De gouden beloningsmedaille van de “Association Scientifique de France” aan H.C. Haacke Jr., inzake ingezonden en bekroonde journalen.
Naar wij vernemen, zal in het het College Zeemanshoop, op 20 dezer, in de wekelijksche vergadering weder eene uitreiking van gouden medailles plaats hebben, toegekend door de “Association Scientifique de France”, ditmaal aan o.a. de scheepsgezagvoerder H.C. Haacke Jr., voerende het schip “BELLATRIX”, als belooning voor uitmuntend gehouden meteorologische journalen.
Vz. Gelauwerde buste van Keizer Napoléon III naar links. Onder de halsafsnede: …  Omschrift: NAPOLÉON III EMPÉREUR
Kz. Binnen een samengevlochten lauwerkrans de tekst: A / H.C. HAACKE Jr. /1873. Omschrift: ASSOCIATION SCIENTIFIQUE DE FRANCE OBSERVATIOS MÉTÉOROLOGIQUES 1873
Maker
Techniek Geslagen en gegraveerd
Materiaal Goud
Diameter / gewicht
Collectie
Inv, nr.
Literatuur College Zeemanshoop 1822-1972, p.106
Bronnen www.zeemansleed.nl / Algemeen Handelsblad, 18-05-1873, p.1 en 2 / Sweijs / S. Parma
Bijzonderheden De “BELLATRIX” werd in 1853 gebouwd op de werf “Het Wapen van Harlingen”, F. Haverkamp, in de Grote Wittenburgerstraat te Amsterdam. Tonn. 499. Afm. 38.30 x 6.28 x 4.66 ellen en duimen. Ze voer voor J. van Eeghen & Co. te Amsterdam. H.C. Haacke Jr. was lid van het College Zeemanshoop te Amsterdam. Vlagnr. A 870
Persoon H C Haacke Jr.
Geboren
Overleden
Ouders
Huwelijk
Geboren
Overleden
Ouders

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.