1845 / De N.Z.H.R.M. Beloningsmedaille aan Willem Willems van den Brink

Beloningspenning

 1888 De N.Z.H.R.M. aan W.W. van den Brink, inzake de redding van drie opvarenden van de Deensche Galjoot “REGINA DANIAE”, Kapitein J.W. Krap.
Ameland den 23 October. Gisteren morgen is alhier gestrand en kort daarna verbrijzeld, het Deensch Galjootschip ” REGINA DANIAE”, Kapitein J.W. Krap, met een lading garst van Holbech naar Amsterdam gedestineerd. Het gelukte de reddingboot van Nes pas bij de zesde poging, tijdens het totaal verbrijzelen van het schip, de drie overgebleven en van het schip afgeslagen schepelingen uit volle zee op te visschen, in de boot te brengen en behouden aan het strand te landen. Het betrof hier de Kapitein, de stuurman en een scheepsjongen. Eén matroos was reeds den vorigen avond overboard geslagen en verdronken en twee anderen verdronken bij, of voor, het verbrijzelen van het schip. (Ingekort). Bij de zes verscheidene pogingen om het schip te bereiken en de equipage te redden bestond de bemanning van de reddingboot uit steeds verchillende samenstelling. Slechts de roeiers van de zesde poging werden beloond. Zie verder: “REGINA DANIAE”.
Vz. Binnen een cirkel, drieregelige tekst: REGINA DANIAE / W.W. VAN DEN BRINK / 22.OCTOB.845.
Kz. Binnen een cirkel, een krans van eikenloof, waarbinnen de tekst: OPGERIGT / IN DEN JARE /1824. Omschrift: NOORD-EN ZUID-HOLLANDSCHE REDDING-MAATSCHAPPIJ
Maker
Techniek Geslagen
Materiaal Brons
Diameter / gewicht 54 mm
Collectie Maritiem Museum Katwijk
Inv. nr.
Literatuur
Bronnen Delpher: Leeuwarder Courant, 28-10-1845, p.2 / Arnhemsche Courant, 29-10-1845, p.2 / Tresoar / Dhr. van der Plas, Maritiem Museum Katwijk / Jan van Beelen, Maritiem Museum Katwijk
Bijzonderheden Vondstexemplaar, achtergelaten in het museum door een onbekende schenker.
Van Deensche beloningsmedailles inzake deze redding is mij nog niets bekend.
Persoon Willem Willems van den Brink
Geboren 20-10-1810; Ged. 02-12-1810, Hollum. Ameland
Overleden 26-07-1880, Ameland. A.33  69 j.
Ouders Willem van den Brink en Antje Willems
Huwelijk Ytje Jans Kat, 15-01-1838. Ameland. A.1
Geboren 03-04-1817, Ameland.
Overleden Voor 1856
Ouders Jan Jacobs Kat en Antke Leenderts

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.