1838 / S.J. van der Meer / Beurtschip Harlingen-Amsterdam

Beurtschip de “JONGE BUISMAN”

1838 De grote beloningsmedaille in goud, aan Simon Jacobs van der Meer, besteller van het Amsterdamsche Veer te Harlingen, voor zijn manmoedig optreden tijdens de ramp met het Beurtschip de “JONGE BUISMAN”, verongelukt bij de haven van Harlingen in den nacht van 19 oktober 1838.
  1838.G-326 
  Aquarel, d. Rein Miedema (1882). Coll. Fries Scheepvaartmuseum. Inv. nr. G-326 / www.maritiemdigitaal.nl  
   
Vz.  Binnen een cirkel, buste van Koning Willem I naar links.Op de halsafsnede: ….(Schouberg). Omschrift: WILLEM KONING DER NEDERL.G.H.V.LUXEMB. 
  1838.v.d.meer 
Kz.   
  5 Medailles bevinden zich in de collectie van het Fries Museum te Leeuwarden. Hierover kon helaas geen informatie worden ingewonnen. 
   
   
   
Maker  (J.P. Schouberg) 
Techniek  Geslagen, aan de Rijksmunt te Utrecht. (Bij K.B. van 29-11-1838)
Materiaal  Goud 
Diameter  55 mm (4e grootte)
Collectie   
Inv. nr.   
Literatuur  www.marhisdata.nl Kroniek 1838, p.118-120. 
Bronnen  Leeuwarder Courant / Tresoar / Jaarboek Fries Scheepvaartmuseum 1971-1972, p.55 / www.spanvis.nl , Koopvaardij. / C.P. Mulder, Een bewijs van goedkeuring en tevredenheid, p.80(212). Uitg. CBG 2005
Bijzonderheden  Het schip werd afgebracht en op de werf van D. & L. Alta te Harlingen gerepareerd. Den 19 dec. 1838 te Harlingen geveild. 
  1838.beurtschip 
   1838.alta
   
   
Persoon  Simon Jacobs van der Meer 
Geboren  01-02-1803, Harlingen;Ged. 15-03-1803, Harlingen 
Overleden  02-04-1848, Harlingen. B.32b  45 j. 
Ouders  Jacob Bartels (Barteles) en Grietje Simons 
Huwelijk  Afke Pieters de Jong, 24-10-1834. Harlingen. A.64 / suppl.1-2 
Geboren  26-05-1800, Woudsend; Gedoopt 15-06-1800. Woudsend 
Overleden  06-02-1858, Harlingen. B.12a  57 j. 
Ouders  Pieter Piebes de Jong en Trijntje Jelles van der Zee 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.