1895 / Z.H.M.R.S. Beloningsmedaille aan D. van Os

Beloningsmedaille

 1895 De kleine bronzen medaille van de Z.H.M.R.S. aan D. van Os, matroos aan boord van de te Vlaardingen thuis behorende Logger “MARIA HENRIETTA”, schipper J. Visser, inzake de redding der eguipage van de in ontredderden staat verkerende Tjalk “MARTHA CORNELIA”, Kapitein H.N. Wijnstok, van Boness naar Weener bestemd. De opvarenden, de kapitein, zijn vrouw en 4 kinderen, de stuurman en een matroos werden te Vlaardingen geland.
wwwopac (3)
Zeillogger, model d. Schenkel. Collectie Museum Vlaardingen. Inv. nr. 0488
Vz. Binnen een cirkel, een redder draagt een schipbreukeling het strand op, rechts twee andere redders met nog een schipbreukeling. In zee een sloep waarmee de geredden aan het strand zijn gebracht, met het scheepswrak op de achtergrond. Onder de afsnede: VDK.
z.h.m.r.s.brons
Kz. Binnen een cirkel, een krans van eikenloof, waarbinnen een gegraveerde tekst. Omschrift: ZUID-HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN SCHIPBREUKELINGEN TE ROTTERDAM
Maker David van der kellen
Techniek Geslagen aan de Rijksmunt te Utrecht
Materiaal Brons
Diameter / gewicht 42 mm
Collectie Museum Vlaardingen
Inv, nr.
Literatuur Mulder, C.P. tot belooning van edele menschenvrienden, p.89[674]. CBG 1996
Bronnen www.marhisdata.nl / Staatscourant 03-12-1895, p.2 / Rotterdamsch Nieuwsblad 20-04-1897, p.17
Bijzonderheden Nog werd bij Koninklijk Besluit d.d. 30-11-1895 een zilveren medaille toegekend aan J. Visser en een bronzen aan P. Verhey, D. van Os en J. Harms.
Z.H.M.R.S., 20 april 1897. De prijs en premie van het eerste fonds Robin, f 200 en f 50 aan J. Visser en P. Verhey.
Zie ook 1895 / De Groninger Eendragt
Persoon D. van Os
Geboren
Overleden
Ouders
Huwelijk
Geboren
Overleden
Ouders

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.