1852 / Z.H.M.R.S. Beloningsmedaille aan D. Boelhouwer

Beloningsmedaille

 1852 De grote zilveren medaille van de Z.H.M.R.S. aan D. Boelhouwer
  1852.boelhouwer 
  De “JAVA’S WELVAREN”, van Amsterdam naar San Francisco, moest te Valparaiso binnenlopen tot herstelling van de opgelopen schade, bekomen tijdens enige zware stormen rond Kaap Hoorn.
   
Vz.  Binnen een cirkel, een redder draagt een schipbreukeling het strand op, rechts nog twee redders met een schipbreukeling. In zee een sloep waarmee de geredden aan het strand zijn gebracht,  met op de achtergrond het scheepswrak. Onder de afsnede: VDK. 
  Z.H.M.R.S. 
Kz.  Binnen een cirkel, een krans van eikenloof, waarbinnen de tekst gegraveerd. Omschrift: ZUID-HOLLANSCHE MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN SCHIPBREUKELINGEN TE ROTTERDAM 
   
   
   
   
Maker  David van der Kellen 
Techniek  Geslagen, aan de Rijksmunt te Utrecht 
Materiaal  Zilver 
Diameter / gewicht  50 mm 
Collectie   
Inv. nr.   
Literatuur  Mulder, C.P. Tot belooning van edele menschenvrienden, p.68[162]. CBG 1996 
Bronnen  www.marhisdata.nl , Kroniek 1852, p.102 en 103 / Gem. Arch. Amsterdam / Sweijs / S. Parma / www.zeemansleed.nl
Bijzonderheden  David Boelhouwer werd den 1e september 1827 ingenomen als leerling op de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam. Na een tweetal plaatsingen als ligtmatroos werd hij den 18 julij 1832 eervol onslagen. Op 6 augustus 1830 bekomt hij den hoogsten prijs in het scheepsonderwijs, zijnde: een kijker. Medio 1840 wordt hij lid van het Collegie “Zeemanshoop” te Amsterdam. Vlagnr. A 530/220
   
   
   
   
Persoon   David Boelhouwer
Geboren  11-03-1813, Amsterdam 
Overleden  10-11-1900, Haarlem. A.1073  87 j. 
Ouders  David Boelhouwer en Anna Catharina Oom 
Huwelijk  Cornelia Hendrina Joon, 03-07-1833. Amsterdam. Reg.2/fol.193  
Geboren  1812, Amsterdam 
Overleden  21-11-1857, Amsterdam. 45 j. 
Ouders  Gerrit Joon en Anna Maria Winter 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.