1825 / Aan Meindert Douwes Sterel

Beloningsmedaille

 1825 Vanwege de Koning aan Meindert Douwes Sterel, Loodsschipper op Terschelling, inzake de redding van de equipage van de Duitse Kof “ZWEI GESCHWÄGER”, Kapt. H.H. Siemsen, van Jever naar London bestemd. In de nacht van 14 op 15 oktober 1824 bij Terschelling, op de Plaat de Buiten Noordvaarder, gestrand. Den 25 februari 1825 redde hij nog de equipage van het Pruissisch Sloepschip “OTTO”, Kapt. J.P. Braun, met erwten van Koningsbergen naar Amsterdam bestemd.
   
   
   
Vz.  Binnen een cirkel, buste van Koning Willem I naar links. Op de halsafsnede:…. (Schouberg). Omschrift: WILLEM KONING DER NEDERL.G.H.V.LUXEMB. 
  1838.v.d.meer 
Kz.  Opschrift binnen een krans van eikenloof.
   
   
   
   
Maker  J.P. Schouberg 
Techniek  Geslagen, aan de Rijksmunt te Utrecht 
Materiaal  Zilver 
Diameter / gewicht  
Collectie   
Inv. nr.   
Literatuur  Mulder, C.P. Een bewijs van goedkeuring en tevredenheid, p.77, K.B. 11-06-1825. (G/188) CBG 2005 
Bronnen  www.marhisdata.nl , Kronieken 1824 en 1825. Tresoar /  
Bijzonderheden  Meindert Douwesz Sterel kreeg bovenvermelde medaille voor teminste één van de ondervermelde reddingen. K.B. 11-06-1825 (G/118)
  1824.sterel 
  1825.sterel 
   
   
Persoon  Meyndert Douwesz Sterel 
Geboren  Dec. 1778, West-Terschelling; Ged.13-12-1778, West-Terschelling. 
Overleden  16-08-1843, Terschelling. A.35  64 j. 
Ouders  Douwe Meynderts en Trijntje Sijbrands 
Huwelijk  Jantje Wijbrands de Jong, 08-12-1805, Terschelling. 
Geboren  02-09-1784, West-Terschelling 
Overleden  18-03-1829, Terschelling. B.6  44 j. 
Ouders  Wybrand Pieters en Neeltje Jans Swart 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.