1824 / Noord-Hollandsch Kanaal / D.233

Noord-Hollandsch Kanaal

 1824 Op de opening van het groot Noord-Hollandsch Kanaal.
   
   
   
Vz.  Binnen een cirkel, de naar links gewende buste van Koning Willem I, daaronder, J.P.SCHOUBERG F. Omschrift: WILHELMVS.I.BELG.REX.LVXEMB.MAGN.DVX.
  1824.n.h.kanaal 
Kz.  Binnen een cirkel, Neptunus met drietand op zijn strijwagen, getrokken door twee paarden, rijdt op de golven door de geopende sluizen van het Noord-Hollandsch Kanaal. Links op de voorgrond een riviergod, met waterkruik en roeispaan, het IJ verbeeldend. Rechts de Amsterdamsche stedemaagd met wapenschild en de hoorn des overvloeds, Neptunus met uitgestrekte hand begroetend. Omschrift: NOVA.AMSTELODAMVM.APERTA.NEPTVNO.VIA. (Eene nieuwe zeeweg naar Amsterdam geopend). In de afsnede: CANALI.HOLL.SEPT.REGIISAVSPICIIS. / PERFECTO.LAETATVR.CIVITAS / Aº.MDCCCXXIV. / J.P.SCHOUBERG F. (Door de voltooing onder Koninklijke begunstiging van het Noord-Hollandsch kanaal in het jaar 1824 wordt de Stad of de Staat verblijdt.
   
   
   
   
   
Maker  J.P. Schouberg 
Techniek  Geslagen bij de Rijksmunt 
Materiaal Zilver en brons 
Diameter / gewicht  65 mm / 98 gr. 
Collectie  KPK 
Inv. nr.   
Literatuur  D.233 / Besier. Catalogus van ‘s Rijksstempels no. 121
Bronnen   
Bijzonderheden  Vroeger in brons verkrijgbaar  aan ‘s Rijksmunt voor f. 5.-. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.