1860 / Z.H.M.R.S. Beloningsmedaille aan J.E. Buwalda

Beloningsmedaille

 1860 De kleine zilveren medaille van de Z.H.M.R.S. aan J.E. Buwalda, inzake de redding der equipage van een gezonken vaartuig bij Schiermonnikoog op 24 Augustus 1860.
Vz. Binnen een cirkel, een redder draagt een schipbreukeling het strand op, rechts nog twee redders met een schipbreukeling. In zee een sloep waarmee de geredden aan het strand zijn gebracht, met op de achtergrond het scheepswrak. Onder de afsnede: VDK.
Z.H.M.R.S.
Kz. Binnen een cirkel, een krans van eikenloof, waarbinnen een tekst gegraveerd. Omschrift: ZUID-HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN SCHIPBREUKELINGEN TE ROTTERDAM
Maker David van der Kellen
Techniek Geslagen, aan de Rijksmunt te Utrecht
Materiaal Zilveren
Diameter / gewicht 42 mm
Collectie
Inv. nr.
Literatuur Mulder, C.P. Tot belooning van edele menschenvrienden, p.111[N62]. CBG 1996 / Mulder, C.P. Een bewijs van goedkeuring en tevredenheid, p.90[471]. CBG 2005
Bronnen www.marhisdata.nl , Kroniek 1860 / Opregte Haarlemsche Courant 06-05-1861, p.2
Bijzonderheden Alsmede de bronzen medaille voor “Menschlievend Hulpbetoon”, bij K.B. van 24-04-1861. (21-03-1861)
Persoon Jan Eelkes Buwalda
Geboren 03-06-1812, Anjum. Oostdongeradeel. A.17
Overleden
Ouders Eelke Ulbes Buwalda en Lijsbert Jans Douwes
Huwelijk Afke Hattums de Haan, 19-07-1845. Oostdongeradeel. A.47
Geboren 27-08-1821, Ferwerd. Ferwerderadeel. B.76
Overleden
Ouders Hattum Pieters de Haan en Andrieske Andries Postma

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.