1535 / Verovering van Tunis / Diev Quy est Grande

Dieu Quy est Grande

 1535 Verovering van Tunis
Vz. Borstbeeld van Karel V met rijksappel en zwaard naar rechts tussen 15  35. Omschrift: LA:PVISSAN:EDE:DIEV:QUY:EST:GRANDE, lelie
1535 tUNIS
Kz. Uitvarende Spaanse vloot onder dubbelkoppige adelaar, aan weerzijde torens. Omschrift: A.MIS:THVNIS:EN:MA:COMMANDE:CA.V.IMP.
Maker Onbekend
Techniek Gegoten
Materiaal Brons
Diameter / gewicht
Collectie KPK
Inv. nr.
Literatuur v. Mieris II.423.1 / Dugnolle 1303
Bronnen
Bijzonderheden De expeditie naar Tunis door Keizer Karel V werd hoofdzakelijk gefinancierd uit de oorlogsbuit van Francisco Pizarro, de zeevaarder, door hem meegenomen uit Peru. Ook andere Europese vorsten steunden deze expeditie, met uitzondering van de Franse Koning François I, deze had een aantal jaren daarvoor een wapenstilstand gesloten met de Ottomanen. Met 74 galeien en een leger van 30.000 soldaten werd eerst de vesting La Goletta genomen en verwoest. De stad Tunis viel niet veel later, toen de Ottomaanse vloot, onder commando van Khair ad Din, genaamd “BARBAROSSA”, vernietigend werd verslagen. Met een paar schepen en enkele duizenden soldaten wist hij zelf te vluchten. Na de inname van Tunis en de bevrijding van 20.000 Christenslaven, werd in de stad een bloedbad aangericht, waarbij zo’n 30.000 inwoners werden afgeslacht.
Persoon

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.